gaceta médica Barcelona | viernes, 09 de septiembre de 2016 h |

Cada vegadas més estudis se centren en el microambient tumoral com un factor clau en la gènesi i el desenvolupament de les neoplàsies. En aquest sentit, ara investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) han publicat a Oncotarget un nou treball que posa de manifest la importància de l’entorn del tumor com a generador de resistència al tractament del càncer colorrectal (CCR), el quart càncer més freqüent i la principal causa de mortalitat per càncer a tot el món.

L’article descriu com la presència de certes molècules a l’entorn del tumor desencadena processos que protegeixen les cèl·lules tumorals de l’acció de la quimioteràpia convencional. Aquesta resistència al tractament és un dels principals obstacles als quals els pacients s’enfronten durant el curs de la malaltia; per això, entendre els mecanismes a través dels quals es genera és bàsic per millorar el pronòstic.

Fibroblasts associats a carcinoma

L’estudi, liderat per David G. Molleví, del Programa contra la Resistència Terapèutica en Càncer (Procure) de l’Idibell, demostra com algunes citoquines, quimioquines i d’altres molècules solubles secretades pels fibroblasts associats a carcinoma (CAF), un tipus de cèl·lules no tumorals estretament associades amb les tumorals, indueixen processos que alenteixen el cicle cel·lular, afectant la proliferació de cèl·lules tumorals. En presència de quimioteràpia convencional, aquestes molècules estabilitzen i activen proteïnes de senyalització que dificulten l’efectivitat del tractament. No obstant, els investigadors també han observat que la inhibició de la via de senyalització JAK/STAT, addicta a moltes d’aquestes citoquines, sembla revertir aquest efecte protector.

Futures estratègies

La importància del microambient tumoral en progressió del càncer i el seu paper en el desenvolupament de resistència a les teràpies és una possibilitat cada cop més evident per als investigadors. “Encara que la recerca actual en càncer se centra principalment en les teràpies contra objectius específics, la majoria dels tumors encara són tractats amb teràpies convencionals, de manera que la resistència als medicaments segueix sent el principal obstacle per a l’èxit”, explica Molleví.

“Des d’una perspectiva clínica, la identificació dels factors que intervenen en aquest tipus de resistència a medicaments podria aportar informació útil per evitar-la”, comenta l’investigador de l’Idibell. A més, aquest expert afegeix que “si obstaculitzem l’acció d’aquelles cèl·lules normals responsables de la síntesi d’aquests factors, és possible que puguem evitar l’efecte protector exercit per les molècules secretades, cosa que tornaria les cèl·lules tumorals sensibles a la quimioteràpia”.