Gaceta Médica Barcelona | viernes, 16 de junio de 2017 h |

Investigadors de l’Institut de Neurociencias de la UB i l’Idibaps, juntament amb un equip de la Universitat Pierre i Marie Curie (UPMC, França), han publicat un treball en Nature Communications en el qual estableixen que la regulació de la proteïna tirosina-quinasa Pyk2 provoca alteracions de la plasticitat sináptica implicada en tasques de memòria associades a l’hipocamp. L’estudi s’ha dut a terme en models murins de malalties neurodegeneratives com la malaltia de Huntington.

“Sabíem que la proteïna Pyk2 s’activava per calci amb una expressió especialment destacable en l’hipocamp, on té un paper rellevant com a regulador de la plasticitat sinàptica i, per tant, en els processos que controlen la formació i consolidació de la memòria —explica Sílvia Ginés, de la UB—. Però la major part dels treballs que fins ara havien descrit la funció de Pyk2 s’havien dut a terme en cultius cel·lulars, i poc se sabia sobre la funció de Pyk2 in vivo. En aquest treball es descriu per primera vegada la importància funcional de Pyk2 en l’hipocamp com a regulador de la dinàmica de les espines dendrítiques, estructures fonamentals per a la plasticitat sinàptica i per tant per als processos de memòria, concretament a través de la modulació de l’activitat del receptor NMDA i la proteïna PSD-95.

Nivell presinàptic

L’estudi també descriu l’activitat de Pyk2 a nivell presinàptic, i els experiments de microscòpia electrònica mostren la presència d’aquesta proteïna en terminals nerviosos, la qual cosa confirma observacions bioquímiques prèvies. També s’ha observat que en absència de Pyk2, la longitud de l’espina dendrítica decreix tant in vivo com in vitro.

En aquest treball, els investigadors han comprovat els efectes del dèficit de Pyk2 en un model murí de la malaltia de Huntington. A part d’alteracions motores, en aquest trastorn neurodegeneratiu s’observen alteracions cognitives altament discapacitantes, com la pèrdua de memòria, en etapes molt primerenques de la malaltia. En aquest estudi s’ha posat de manifest que dèficits en la funció de Pyk2 contribueixen de forma determinant a aquests problemes de memòria.

D’altra banda, les alteracions en els processos de memòria són pròpies de molts altres trastorns neurodegeneratius, com l’Alzheimer, el Párkinson o altres demències. “El fet que Pyk2 reguli aquests processos cognitius a través de diferents mecanismes (receptors NMDA, espines dendrítiques…), converteix aquesta proteïna en una diana terapèutica comuna per al tractament tant de la malaltia de Huntington com d’altres malalties neurodegeneratives”, conclou Ginés.