GM Barcelona | viernes, 04 de noviembre de 2016 h |

Recents estudis de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i el Ciberobn han determinat que les persones obeses, els addictes al joc i els addictes a substàncies comparteixen determinades característiques neuropsicològiques. Concretament, els tres col·lectius tenen més dificultats que la població sana a l’hora de prendre decisions, amb un grau de dèficit similar. Els investigadors també han descobert que, en pacients amb anorèxia nerviosa, aquest menor rendiment cognitiu és reversible amb el tractament.

Un dels estudis va comparar 106 pacients amb addiccions a substàncies, 178 pacients amb trastorn de joc i 194 persones sanes. Tots els pacients van ser avaluats amb una prova neuropiscològica en format de videojoc amb cartes, el Iowa Gambling Task (IGT), que permet mesurar fins a quin punt una persona va aprenent dels seus errors per adoptar la decisió que més li beneficia. Els resultats van demostrar que els tres grups de pacients de l’estudi (obesitat, addiccions a substàncies i trastorn de joc) van obtenir pitjors puntuacions que el grup de persones sanes.

Estudi en anorèxia

Un altre treball dels mateixos investigadors va tenir com a objectiu examinar la presa de decisions en 42 pacients amb anorèxia nerviosa i 46 persones sanes amb pes normal (controls). A diferència d’altres recerques realitzades amb persones anorèxiques, aquest estudi va avaluar les funcions cognitives en iniciar el programa de tractament a l’Hospital Universitari de Bellvitge, i al cap d’un any.

Es va observar que el rendiment en presa de decisions de les pacients amb anorèxia nerviosa, en començar el tractament ambulatori, era més baix que el dels controls. No obstant això, les pacients que van aconseguir una remissió completa de l’anorèxia nerviosa al cap d’un any (74 per cent) van presentar un rendiment similar al dels controls en aquesta prova. Per tant, l’estudi demostra que, si l’anorèxia remet, els efectes sobre el cervell també remeten.