M. B. Barcelona | viernes, 09 de septiembre de 2016 h |

No és la primera vegada que el sindicat Metges de Catalunya (MC) reclama l’augment del preu de l’hora de guàrdia, com mínim, al preu de l’hora ordinària. Tot just s’acaba de conèixer l’última sentència favorable a aquest augment. Ha estat la interposada al Consorci Assistencial del Baix Empordà. Segons Josep Puey, coordinador de l’assessoria jurídica de Metges de Catalunya, “és una sentència de primera instància , per tant, l’hospital la recorrerà”.

Dues sentències més favorables que s’han conegut aquest mes de juliol són les interposades a l’Hospital Pius de Valls i l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, ambdues també de primera instància.

Al maig del 2015 es va signar eI I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). Un conveni signat entre les patronals, CCOO, UGT i SATSE, en el que, segons MC, les entitats segueixen sense reconèixer que el preu de l’hora de guàrdia mèdica ha de ser, com a mínim, el mateix que el de l’hora ordinària, segons diferents sentències del Tribunal Suprem.

Per aquest motiu, MC torna a impulsar ara una nova campanya perquè els metges de la xarxa sanitària concertada puguin reclamar, al gabinet jurídic del mateix sindicat, que les hores de guàrdia de presència realitzades l’any 2015 siguin abonades al mateix preu que l’hora ordinària de treball.

Segons Puey, “el problema ja fa 16 anys que dura. Durant aquest temps, les condicions argumentals jurídiques de les patronals van canviant, amb l’objectiu de no complir les normatives vigents”.