M. B. Barcelona | lunes, 31 de octubre de 2016 h |

Set de cada deu hospitals de Catalunya són privats, fet que representa el 69 per cent dels centres. Tanmateix, més de la meitat dels llits hospitalaris de Catalunya, concretament, el 56 per cent, pertanyen al sector privat. Aquestes i d’altres dades s’extreuen de l’informe “Sanitat Privada. Aportant Valor. Anàlisi de la Situació 2016 (Catalunya)” realitzat per la Fundació Institut per al dDsenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS). L’informe, presentat el 24 d’octubre al centre mèdic Teknon per l’IDIS i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), va posar de manifest que a Catalunya hi ha prop de dos milions de persones que tenen una assegurança sanitària privada, el 87 per cent de les quals es mostra satisfeta amb els serveis rebuts. L’informe destaca que Catalunya se situa al capdavant d’Espanya en recursos destinats a la partida de concerts, amb més de 2.300 milions d’euros, dada que suposa més d’una quarta part de la despesa en salut de la comunitat.

Segons Cristina Contel, presidenta d’ACES, “el sistema sanitari català lidera el model de col·laboració públic-privada. Actualment es qüestiona, i això es fa sota paràmetres polítics. Resulta imprescindible despolititzar la sanitat”. Contel va apostar per les sinergies com a base de relació entre sectors.”Hem d’establir sinèrgies de tot tipus; entre sector públic i privat i també entre la societat civil i l’administració. Aquestes sinergies ens han de permetre mirar el futur”.

Nous paràmetres

A Catalunya, el 26,6 per cent dels 968.819 actes quirúrgics duts a terme durant l’any 2013 es van desenvolupar en el sector privat. En el nou context social, caracteritzat per l’envelliment de població, fa que sigui necessària una reforma social en la que participin tots els agents. “No es pot estigmatitzar el sector privat. El percentatge de despesa de la sanitat privada és fonamental per al manteniment del sistema sanitari”, va destacar Luis Mayero, secretari general de l’IDIS. En aquesta línia, Mayero va assenyalar que s’ha de planificar en funció dels resultats. “Hem de posar sobre la taula la planificació del sistema sanitari en funció dels resultats. La cronicitat obligarà a canviar el model d’hospitals, seguint criteris d’economia de gestió clínica i revisant el catàleg de prestacions”. Mayero també va apostar per un nou model en el que s’utilitzin les noves tecnologies de la informació. Per la seva banda, Lluís Monset, director general d’ACES, va demanar que no s’estigmatitzi el sector privat, ja que en un context social com l’actual és imprescindible la seva col·laboració. “Pràcticament la meitat de la provisió dels recursos sanitaris es fa des del sector privat. És una immoralitat que s’estigmatitzi el sector”.I va instar als representats polítics a “gestionar l’escassetat” perquè, segons Monset, “l’acció política si té a veure amb l’economia”.