José A. Rodríguez Zaragoza | miércoles, 02 de noviembre de 2016 h |

Millorar la manera de mesurar el risc cardiovascular és un els objectius més rellevants en el camp de la cardiologia. En aquest sentit, se sap que la presència de retinopatia s’associa amb malaltia coronària. Ara, un estudi presentat durant el Congrés de la Societat Espanyola de Cardiologia ha explorat més aquesta relació i ha permès arribar a la conclusió que el grau de retinopatia es correlaciona amb la severitat de la malaltia coronària.

Com va explicar Jesús Piqueras, metge resident de l’Hospital General Universitari de Ciudad Real, en el seu treball, que va incloure 54 pacients, van realitzar un estudi del fons d’ull a pacients que havien de ser sotmesos a un cateterisme electiu. D’ells, un 37 per cent tenia malaltia arterial coronària significativa i un 95 per cent presentava retinopatia. “Després d’un seguiment a un any —va comentar aquest expert—, vam veure que els pacients amb retinopatia severa reingressen més per causes cardiovasculars”. Els pacients amb retinopatia hipertensiva més greu van registrar una taxa de reingrés hospitalari un 11 per cent major que els pacients sense retinopatia o amb retinopatia lleugera. De totes maneres, en la recerca no es va observar una correlació entre el grau de retinopatia i major mortalitat cardiovascular. Per tant, Piqueras va assenyalar que “el grau de retinopatia seria un marcador de reingrés”.

Exercici físic i VD

Un altre dels treballs destacats del congrés tracta sobre la relació entre l’esforç físic d’alta intensitat i el remodelat del ventricle dret (VD). María Sanz de la Garza, cardiòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona, va comentar que “feia falta estudiar aquest remodelat en dones”. Per a aquesta recerca, els experts van reclutar 40 esportistes de resistència (20 homes i 20 dones) que portaven més de 10 anys fent esport més de 12 hores a la setmana i que havien realitzat 10 competicions d’alta resistència en els últims tres anys. Tots es van sotmetre a un ecocardiograma en repòs i en bec d’esforç i es van analitzar mesures estàndard de ecocardiograma i de deformació miocárdica amb speckle tracking.

Les conclusions, va comentar aquesta experta, són que “quan es demanava més esforç, el ventricle esquerre augmentava en volum i contractilitat en dones i homes. Però el ventricle dret es veia més limitat en altes càrregues d’esforç en els esportistes. No podia augmentar la seva contractilitat i funció en proporció a la demanda, un fet que era més marcat en els homes”.

Teràpia cel·lular

En el camp de la recerca més bàsica, un equip liderat per experts de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha avaluat en un model porcí l’evolució de la funció cardíaca i la cicatriu post-infart després de la implantació d’una biopròtesi de pericardi humà descel·lularitzat enriquit amb cèl·lules progenitores de teixit adipós cardíac porcí.

Com va explicar Carolina Gálvez-Montón, del Gemans Trias i Pujol, una de les principals novetats d’aquest treball ha estat l’avaluació no invasiva de la pròtesi mitjançant espectroscòpia d’impedància per respondre al dubte d’en quin moment s’han d’administrar les cèl·lules progenitores perquè siguin més eficaces. D’aquesta manera, va comentar Gálvez,-Montón “comparant animals amb infart i amb la biopròtesi i animals amb infart i sense tractar, vam veure que, passats 8 dies, en els animals controls la impedància seguia sent elevada, la qual cosa vol dir que la cicatriu era densa, mentre que en els tractats amb cèl·lules descendia, per la qual cosa el tractament generava una cicatriu menys densa”.

Q. Assistencial

Amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial i, d’aquesta manera, reduir la mortalitat cardiovascular, la SEC ha engegat recentment el projecte SEC Excelente, a través del qual està creant programes de qualitat assistencial que abasten set processos i vuit procediments relacionats amb les malalties cardiovasculars, amb l’objectiu d’acreditar a aquells serveis o unitats assistencials que compleixin amb els estàndards recomanats. Francisco Ruiz Mateas, coordinador del projecte, ha explicat que ja hi ha quinze hospitals que han iniciat canvis en el marc d’aquest procés en insuficiència cardíaca. “Es tracta d’un projecte d’acreditació per millorar l’assistència i els resultats en salut cardiovascular —ha comentat Andrés Íñiguez, president de la Societat Espanyola de Cardiologia—. Ara com ara és voluntari, però estem en contacte amb diferents conselleries perquè ho adoptin en les seves polítiques sanitàries”. D’altra banda, també s’ha presentat el projecte SEC Primaria, que crea protocols d’actuació conjunts entre atenció primària i cardiologia, per millorar la continuïtat assistencial. Rafael Hidalgo, coordinador d’aquest projecte, ha assenyalat que “és necessari aconseguir una integració real entre atenció primària i atenció especialitzada, millorant aspectes com els informes d’alta, que haurien de ser més homogenis”.