Premios BiC
Mar Barberà Barcelona | viernes, 17 de marzo de 2017 h |

El Pla Integral d’Atenció a les Persones amb Trastorns Mentals i Addiccions, presentat el 13 de març a la Generalitat, comptarà amb un pressupost de 575 milions d’euros, fet que representa un augment del 15 per cent respecte l’any 2016. El Pla prioritza l’atenció als infants i adolescents i ho farà integrant i intensificant l’activitat dels centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç (Cdiap), els centres de salut mental infantil i juvenil (Csmij) i els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). Segons Joan Vidal de Ciurana, president de la Comissió Interdepartamental del Pla Integral, la col·laboració amb tots els departaments del Govern i les entitats del sector és clau. “Volem donar resposta des d’un punt de vista integral, és important la integració de totes les intervencions”. En aquesta línia, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicat que el document del Pla conté “principis i valors que neixen alineats amb les recomanacions de la Unió Europa” i que es basen, entre d’altres, en la integració de les intervencions entre les diferents xarxes, d’atenció primària i especialitzades, i entre els serveis socials dels diferents àmbits”.

Garantir els drets de les persones amb trastorn mental i el seu apoderament, mitjançant una carta de drets i deures, és una de les nou línies que contempla l’estratègia 2017-2019 del Pla. Aquestes nou línies, contenen 29 objectius i 71 actuacions. A més de prioritzar l’’atenció als infants i adolescents, el Pla vol capacitar a les famílies, oferint-los serveis d’informació i formació, vol reforçar l’actuació a la salut mental en els centres penitenciaris, fer un abordatge integral, social i sanitari de les persones grans amb transtorn mental i promoure la inserció laboral com a eina de promoció en l’autonomia personal. Enric Arqués, president del Fòrum de Salut Mental, ha destacat que “volem que el Pla realment transformi d’una manera significativa. Per fer-ho, ha de ser una estratègia de país que tingui en compte el món local i el tercer sector”.