M. B. Barcelona | martes, 06 de septiembre de 2016 h |

Biocat va néixer l’any 2006 amb l’objectiu d’oferir un pla estratègic comú per a les biociències catalanes. Des del desembre del 2015, l’Albert Barberà és el director de l’entitat.

Pregunta. A grans trets, i per algú que no conegui l’entitat, podria definir què fa Biocat?

P. Què ha canviat des que vostè va arribar a la institució?

R. Estem en un punt d’inflexió, de plantejar-nos quin ha de ser el rol de Biocat en l’ecosistema. El sector biotech ha canviat molt, ara tenim un sector molt més madur, ja que ha crescut molt. Les empreses estan més consolidades i són capaces d’atraure més fons d’inversió.

P. Quina és la seva aposta?

P. Destaqui algun projecte pioner que estiguin duent a terme actualment.

P. Cal avançar en col•laboració publico-privada per desenvolupar innovació? Com hauria de ser el model?