Mar Barberà Barcelona | viernes, 16 de septiembre de 2016 h |

Dur a terme el pla de xoc contra la precarietat laboral, implicar els metges en la gestió clínica o preparar el 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya (CPMC) són alguns dels temes en els quals el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) està treballant aquest curs que tot just comença.

Pregunta. El juny del 2015, el Departament de Salut i el Consell de Col·legi de Metges de Catalunya (CCMC) van signar un acord per impulsar la implicació dels metges en la gestió clínica. Com s’ha traduït en les tasques assistencials del dia a dia?

Resposta. Aquest acord va més lent del que nosaltres voldríem però, en tot cas, hi ha una voluntat política expressada per part del Departament de fer-ho i nosaltres insistirem, ja que un dels reptes que té el sistema sanitari és el d’apoderar els clínics en els àmbits de decisió dels centres. Estem treballant perquè comenci a tenir aplicabilitat, a través de la creació d’una comissió que coordina el propi ICS, en la que hi participa el CCMC. Ja hem tingut alguna iniciativa concreta en la que s’ha dut a terme aquest apoderament, com per exemple, en el cas de l’Hospital Germans Trias i Pujol, que ha estat positiva. Actualment, la comissió ha plantejat la implicació dels metges en la gestió clínica també en alguns centres d’atenció primària.

P. El 10 de novembre tindrà lloc el 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya (CPMC). Quins temes es posaran sobre la taula?

R. El Congrés comptarà amb 41.000 metges. Tractarem quatre temàtiques que ens preocupen, fruit de consultes telemàtiques realitzades prèviament als metges. La primera serà sobre la composició sociodemogràfica que tenim i que tindrem en els propers anys amb la presència de malalts crònics. Un dels reptes és saber com adaptem el metge del futur amb aquesta nova realitat. La segona temàtica serà veure quines propostes fem nosaltres perquè les organitzacions sanitàries assistencials s’adeqüin a aquestes noves necessitats i com els professionals han de poder participar i com han d’estar implicats en aquestes organitzacions. La tercera ponència anirà sobre revisar els instruments que tenim i en funció d’aquests quins canvis proposem per tal de garantir a la societat que el metge que volem es formarà, tindrà les competències i serà el perfil de metge adequat. La quarta és una adequació del codi de deontologia d’acord amb les noves prioritats.

P. Com valora la situació de pròrroga pressupostària del Govern?

R. És una situació tensa. Comença el curs sense pressupostos i enmig d’un clima d’incertesa política. La prioritat política ha de ser recuperar el pressupost que teníem fa sis anys. També reclamem un pacte d’estat, un pacte a Catalunya amb totes les forces polítiques que assegurin la dignitat del sistema sanitari, perquè és un patrimoni de tots.

P. En quin punt es troba el pla de xoc contra la precarietat laboral dels metges que va impulsar el COMB?

R. Estem en converses formals i informals amb les patronals, sindicats i l’Administració. I tenim previst en les setmanes vinents dur a terme ja accions per ajudar als sectors més desfavorits del nostre col·lectiu.