GM Barcelona | viernes, 14 de octubre de 2016 h |

El Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha realitzat la primera intervenció en aquest centre amb el robot Da Vinci Xi, un model d’última generació que substitueix el robot instal·lat l’octubre de 2009. El nou equip ha permès fer una operació de càncer de coll uterí marcant el gangli sentinella amb verd d’indocianina, un colorant amb propietats fluorescents que s’activa en presència de rajos infrarojos invisibles. Aquesta és una tècnica de contrast no radioactiva que s’ha portat a terme per primera vegada en una operació amb robot a Catalunya.

L’avantatge del contrast amb verd d’indocianina és que es pot injectar el mateix dia de l’operació. Aquesta tècnica també es pot utilitzar per guiar l’estat de vascularització d’alguns teixits.

El Da Vinci és un sistema quirúrgic robotitzat amb visió tridimensional que practica una cirurgia mínimament invasiva mitjançant braços articulats, controlats pel cirurgià des d’una consola. La versió Xi és més lleugera i compacta i permet col·locar l’endoscopi en qualsevol dels braços, de manera que el cirurgià pot abordar totes les parts de l’abdomen amb més facilitat i no cal moure el pacient de posició en tota la intervenció. Incopora també tecnologies d’alt valor afegit, com un simulador quirúrgic i la imatge guiada per fluorescència.

“Els braços i instruments més llargs i estilitzats permeten un accés més precís”, explica Jordi Ponce, cap del Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i artífex de la primera intervenció realitzada amb el nou equip. També subratlla els avantatges de la cirurgia robotitzada, amb la qual “es pot treballar amb molta més fiabilitat gràcies a la visió tridimensional i a la llibertat de moviments de les pinces del robot”.