Premios BiC
| viernes, 21 de julio de 2017 h |

La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i Sanofi Genzyme han signat un conveni marc amb el principal objectiu de fomentar i desenvolupar activitats de formació, recerca i divulgació en l’àmbit de la innovació clínica de l’Esclerosi Múltiple, en una doble dimensió, clínica i de recerca, des de les perspectives assistencial i docent. Les tres grans línies d’actuació que recull aquest conveni marco se centraran en la docència i formació; en el foment de la recerca clínica en l’àmbit nacional; i en la divulgació.