GM Barcelona | jueves, 26 de enero de 2017 h |

Investigadors del IIBB-CSIC i el IDIBAPS publiquen un article en la revesteixi Redox Biology en el qual proposen una alternativa de tractament per a la malaltia de Niemann-Pick tipus C, una patologia lisosomal rara que provoca neurodegeneración i alteracions de la funció hepàtica. Amb un compost que aconsegueix travessar la barrera hematoencefálica s’aconsegueix augmentar la supervivència dels ratolins en un 50 per cent i millorar els problemes neurològics i motors característics de la malaltia. José C. Fernández-Checa, cap de l’equipo Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i esteatohepatitis, i Carmen García-Ruiz, del mateix equip, són els coordinadors de l’estudi, que s’ha dut a terme en col·laboració amb investigadors de França i Xile.

La malaltia de Niemann-Pick tipus C (NPC) és una malaltia rara i greu, que sol aparèixer a partir dels 15 anys i que provoca problemes neurològics, motors i afectació en el fetge. En la major part dels casos, prop d’un 95 per cent, l’origen es troba en mutacions en el gen NPC1. Això provoca que les proteïnes involucrades en el tràfic de colesterol intracel·lular no funcionin correctament, i aquest i altres lípids, com ceramides o gangliòsids, s’acumulen en els lisosomes i també en els mitocondris, dos orgànuls de l’interior de la cèl·lula.

L’acumulació dels lípids en els mitocondris provoca que la defensa antioxidant, en particular el glutatión (GSH) mitocondrial, sigui defectuosa. “Ens plantegem què impacte tindria la recuperació d’aquesta defensa mitocondrial en el desenvolupament de la malaltia”, explica José C. Fernández Checa. Per a això els investigadors van tractar a ratolins amb la malaltia amb precursors del glutatión com NAC i l’èster de glutatión.

Els ratolins amb la malaltia deficients en NPC1 tenen una vida curta, d’unes 10-11 setmanes. El tractament amb èster de GSH, i no amb NAC, va augmentar el nivell de glutatión mitocondrial, amb el que va augmentar la supervivència en un 50 per cent i van millorar símptomes com la coordinació motora i la supervivència de les cèl·lules de Purkinje del cerebel, un tipus de neurones. A més, l’estudi demostra que aquest tractament protegeix enfront de l’estrès oxidatiu, tant en el cervell com en el fetge, i millora la funció mitocondrial en el cerebel, la part més afectada en el cervell per la NPC, en la qual hi ha una mort massiva de neurones. Aquesta pèrdua de neurones és, precisament, la responsable dels problemes motors.