J. A. R.

Barcelona

| viernes, 12 de mayo de 2017 h |

El Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C (Peahc) ha aconseguit ja resultats molt positius. Implementat fa dos anys, aquesta estratègia ha permès tractar més de 72.000 pacients amb una taxa d’èxit del 95 per cent. Aquest pla, pel nombre de pacients tractats i l’eficàcia demostrada, col·loca Espanya en la punta de llança dels països europeus en la lluita contra aquesta malaltia.

Ara, un article especial publicat en la revista Medicina Clínica i que té com a primera signant a María Buti, presidenta de l’Associació Espanyola de l’Estudi del Fetge (AEEH), mostra que partint d’aquest pla, que té com un dels seus eixos principals l’adequada utilització dels antivirals d’acció directa, es podria aconseguir l’ambiciós objectiu de l’eliminació de l’hepatitis C (HC) a Espanya per a l’any 2024.

En aquest treball, titulat “Eliminació de l’hepatitis C a Espanya: adaptació d’un model matemàtic de salut pública partint del pla estratègic per a l’abordatge de l’hepatitis C en el Sistema Nacional de Salut”, els experts van modelitzar la possible progressió de l’hepatitis C mitjançant “un model dinàmic de sistemes que ha estat descrit prèviament, en el qual es van actualitzar dades poblacionals i epidemiològiques d’Espanya”. D’aquesta manera, van partir que l’any 2015 hi havia a Espanya 426.998 casos prevalentes d’hepatitis C. I van aplicar el model a tres tipus d’estratègies per als anys 2015-2024.

La primera consistiria a aplicar el Peahc, assumint, entre altres condicions, que es diagnostiquen 5.500 casos anuals durant el citat període de temps i que “hi ha capacitat per tractar 38.000 pacients en els anys 2015 i 2016, i 20.000 pacients en els anys 2017 a 2024”. En la segona, denominada “estratègia incremental”, s’assumeix que “es diagnostiquen anualment 15.000 nous casos i hi ha capacitat per tractar 38.000 pacients a l’any”. La tercera i més ambiciosa estratègia plantejada per aquest model és l’estratègia d’eliminació. L’eliminació s’aconseguiria quan la prevalença de l’Hepatitis C sigui de menys de 20.000 casos. El model preveu que aquest objectiu es pot aconseguir si a partir de “l’any 2016 s’incrementa l’esforç diagnòstic passant a diagnosticar 40.000 nous casos anuals” i també “s’augmenta la capacitat per poder tractar 50.000 pacients anuals, són elegibles el 90 per cent de tots els genotips, a partir de l’any 2017 es tracta des d’F1, i a partir de l’any 2022 es tracta des d’F0”.

El model preveu que, gràcies a les tres possibilitats, la prevalença de la malaltia es reduiria de forma continuada. D’aquesta manera, en el primer dels escenaris, la prevalença seria de 291.196 casos el 2024, mentre, que, amb la segona de les estratègies, seria de 237.662. El gran salt es produeix en el tercer dels escenaris, ja que, segons aquest model, la prevalença seria de 14.753 casos. És a dir, s’hauria aconseguit l’objectiu de l’eliminació de l’hepatitis C en haver baixat dels 20.000 casos prevalents.