GM Barcelona | viernes, 01 de diciembre de 2017 h |

Experts del Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari i el CIBER en la seva àrea de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV) han realitzat un estudi que demostra que els dies en què els nivells de contaminació atmosfèrica són més elevats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona es produeixen més atacs de cor. Per tant, en les persones que presenten factors de risc, els pics de contaminació podrien ser el gatell que augmenta la probabilitat de patir un infart. De fet, aquest és el primer estudi que demostra que la contaminació participa en la mortalitat en les primeres 24 hores després d’un infart amb elevació de l’ST i el primer que relaciona la contaminació amb una major incidència de fibril·lació ventricular.

Per realitzar l’estudi, els experts van fer servir les dades del registre Codi IAM (Codi d’Infart de Miocardi), que recull dades dels pacients que pateixen un atac de cor a Catalunya. En concret, van incloure al treball les dades de pacients que van patir un infart entre gener de 2010 i desembre de 2011. Així mateix, van creuar aquestes dades amb els registres meteorològics i de contaminació atmosfèrica proporcionats pel Servei Meteorològic i el Servei de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya durant aquest mateix període de temps.

Com explica Jordi Bañeras, cardiòleg de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, investigador del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), i autor principal de l’estudi, “els resultats indiquen que la contaminació causa un augment d’infarts de miocardi amb elevació de l’ST, és a dir, infarts amb una obstrucció total de l’artèria coronària, que són els més greus.

Així mateix, els infarts d’aquest tipus que es produeixen els dies de més pol·lució presenten un major índex de mortalitat, sobretot en les primeres 24 hores després de l’atac, i un major índex de fibril·lació ventricular, un tipus d’arítmia letal”. Aquest expert assenyala que, fins ara, “s’havien dut a terme molt pocs estudis sobre la relació entre contaminació atmosfèrica i el risc d’infart amb elevació de l’ST, amb resultats dispars. Les dades de la pol·lució de l’aire van incloure la mesura de substàncies com òxid nítric i plom.