GM Barcelona | lunes, 26 de junio de 2017 h |

L’Hospital Universitari Dexeus de Barcelona va acollir el “I Simposi Multidisciplinari en el Maneig del Pacient Anticoagulat”, dirigit a professionals sanitaris de l’àmbit hospitalari. Aquesta trobada de formació, impulsada per l’aliança BMS-Pfizer, s’emmarca dins del Programa E-quality que busca la millora del tractament dels pacients anticoagulats i prevenir esdeveniments cerebrovasculares, com el ictus o els sagnats.

Romàn Julia director de l’Hospital va inaugurar la sessió, donant pas a Emparo Santamaría, del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia, qui va presentar el “Projecte d’excel·lència en anticoagulació. Nous reptes en anticoagulación: per un maneig multidisciplinari davant el desafiament del ictus i del sagnat”.

Tal com va explicar Santamaría, “aquest projecte és la plataforma perfecta per obtenir i certificar l’excel·lència de la Clínica de Trombosi de l’Hospital Universitari Dexeus. En ella, la prioritat és el diagnòstic i tractament del pacient que presenta una arítmia, una trombosi venosa o una embòlia pulmonar, per part d’un grup multidisciplinari de professionals de reconegut prestigi. L’enfocament de 360 graus i multidisciplinari del pacient anticoagulat, i com a novetat la creació de la figura del coordinador del pacient anticoagulat de la Unitat de Hemostasia i Trombosi, és la base de la medicina personalitzada. En cada pacient s’avaluarà el millor tractament i els estudis més avançats per part de tots els especialistes”.