GM Barcelona | miércoles, 11 de enero de 2017 h |

L’any ha començat fort en matèria sanitària. La principal reivindicació dels professionals, la temporalitat de les plantilles sanitàries, és un dels primers assumptes en els quals el Ministeri de Sanitat està prioritzant. La setmana que ve, les comunitats autònomes, els sindicats i el departament que dirigeix Dolors Montserrat es reuniran per començar a posar límit a la precarietat laboral. Va ser la Comissió de Recursos Humans de Sanitat la que va acordar crear un grup de treball per estudiar solucions que permetin reduir l’actual taxa de temporalitat del Sistema Nacional de Salut (SNS). El principal reclam de les organitzacions i les comunitats autònomes és la taxa de reposició, que impedeix que puguin augmentar plantilles. Eliminar-la, per tant, és una de les principals prioritats per als sindicats. Precisament, aquesta setmana, la ministra es reunia amb CSI-F, CC.OO. i UGT per recollir les inquietuds dels professionals sanitaris. Les tres centrals han coincideixo en la predisposició de Montserrat al diàleg. Així mateix, van traslladar altres peticions en matèria d’ocupació, com la convocatòria de noves OPEs, la reactivació de la carrera professional, o la volta a les 35 hores setmanals.