M. Barberá | jueves, 13 de abril de 2017 h |

Com ja havia anunciat el Departament de Salut a finals d’any, un dels seus objectius és reduir les desigualtats en salut millorant l’assignació dels recursos amb què treballen les àrees bàsiques de salut (ABS). Per fer-ho, el Departament acaba d’anunciar, aquest dimarts en roda de premsa, que destinarà 12’5 milions d’euros de la seva partida pressupostària durant el 2017 als 155 equips d’atenció primària (EAP) de zones més desafavorides socialment. En concret, cadascun d’aquests centres rebran entre 30.000 i 200.000 euros addicionals.

La manera de distribuir aquests recursos respon a un nou model que neix a partir de l’estudi que l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha fet per mesurar les desigualtats en salut de la població. Segons aquest estudi, la fórmula actual d’assignació de recursos està constituïda de manera que perpetua la distribució històrica d’aquests recursos. Els coeficients dels factors envelliment, socioeconòmic i dispersió es calculen sobre la base de com han influït aquests tres factors en la distribució històrica de la càpita i no segons el seu efecte sobre les necessitats d’atenció o la pressió assistencial. En canvi, la nova fórmula d’assignació de recursos feta per l’AQuAS té en compte, a banda de factors com l’estructura demogràfica, determinades variables socioeconòmiques que afecten les necessitats de salut de la població com el percentatge de població amb nivell d’instrucció baix, la taxa de mortalitat prematura, la d’hospitalitzacions evitables, el percentatge de població exempta de copagament farmacèutic, el de població amb rendes anuals inferiors a 18.000 euros i el de rendes anuals superiors a 100.000 euros.

Segons Antoni Comín, conseller de Salut, aquesta nova fórmula d’assignació de recursos de l’atenció primària “ens permet aconseguir que les ABS que tenen més necessitats obtinguin més recursos. Es tracta de fer discriminació positiva”, ha dit.

El nou model s’aplicarà de forma progressiva i, en global, significarà addicionar un total de 65 milions d’euros en els propers cinc anys. I els diners es destinaran, principalment a “contractar més personal” ha dit Comín, qui ha afegit que “cada equip d’atenció primària decidirà què fa amb els diners, cada equip és un món per això hem volgut fer un estudi exhaustiu, per entendre les necessitats que hi ha darrere de cadascun d’ells”. Amb tot, Comín ha reconegut que aquesta nova dotació pressupostària és “un pas necessari però no suficient” per pal·liar les necessitats que acumula aquesta àrea sanitària després del període de retallades.

Tanmateix, segons ha explicat David Elvira, director del Servei Català de la Salut, a més d’aquests 12,5 milions d’euros addicionals se’n destinaran 11 més per recuperar l’assignació variable per substitucions. Aquesta és una de les reivindicacions del sector, ja que des del 2011 els fons destinats a cobrir substitucions estan congelats , fet que ha generat desgast per part dels professionals degut a la forta pressió assistencial.