GM Barcelona | martes, 04 de julio de 2017 h |

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha presidit la primera reunió del Consell Assessor de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (Enapisc), mitjançant la qual s’ha constituït l’òrgan que ha de liderar la implementació del nou model de primària. Aquest consell, que té com a missió actuar com a garant en el procés de desenvolupament de l’Enapisc, s’encarregarà d’emetre les recomanacions necessàries per al desplegament de les actuacions. El consell està format per 41 grups convidats de patronals, societats científiques, col·legis professionals, universitats, sindicats i entitats del Consell Consultiu de Pacients i altres entitats ciutadanes; a més de 6 persones a títol individual, expertes en atenció primària.

“Volem tot aquest univers plural i representatiu de l’atenció primària al costat, exercint una funció de seguiment, d’estímul, de foment del coneixement i també de crítica, per acompanyar la implantació d’aquesta reforma tan profunda de l’atenció primària”, ha dit el conseller durant la reunió en què s’ha constituït el Consell assessor de l’ENAPISC.

El Consell assessor de l’ENAPISC és un dels quatre components estables de l’estructura per al desplegament del nou model de l’atenció primària. Els altres tres són la Direcció de l’Estratègia (funció executiva), la Comissió permanent (funció executiva i avaluadora) i diferents comissions tècniques no estables que es crearan a demanda de la Direcció de l’Estratègia o del Consell assessor. Tots quatre òrgans vetllaran per la competència i expertesa professional atenent a criteris de representació equilibrada entre dones i homes i categories professionals.