GM Barcelona | miércoles, 04 de enero de 2017 h |

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha visitat la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell, institució que gestiona l’hospital d’aguts d’aquesta localitat i recursos sociosanitaris i residencials. Durant la visita, Comín s’ha reunit amb el Patronat de la FSH. El conseller ha comunicat que Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), mantindrà fins l’any 2018 l’aportació extraordinària neta d’1 milió d’euros anual, que ja s’ha implantat al 2016, per tal de facilitar que la FSH pugui eixugar el deute que té amb la Generalitat.

La FSH arrossega un dèficit que ha estat objecte de diversos plans de viabilitat i d’empresa. Per això, l’any 2011 es va autoritzar el CatSalut a atorgar un pagament a compte a la FSH per import de 4,5 milions d’euros. Davant l’impossibilitat per part de la institució de fer front al retorn, es va demanar a la Generalitat ajuda per permetre liquidar aquest deute. En una visita que van dur a terme el passat març, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el mateix conseller Comín, es van comprometre a trobar un mecanisme que facilités a la FSH el retorn de la bestreta, en el marc d’un pla d’empresa. “L’Hospital ha fet un gran esforç per aplicar el pla de viabilitat des de l’any 2014 i ens sembla que per a la Seu i per a tota la comarca, és una molt bona noticia que amb aquesta aportació extraordinària es pugui seguir aplicant el seu pla”, ha destacat Comín.