GM Barcelona | martes, 02 de mayo de 2017 h |

Després de 4 anys de recerca, l’Hospital Clínic de Barcelona ha engegat a nivell assistencial un programa de prehabilitació per reduir les complicacions després d’una cirurgia i accelerar la recuperació del pacient. Es tracta d’un programa pioner a Espanya, que té com a objectiu optimitzar l’estat físic del pacient que va a afrontar una intervenció quirúrgica. Busca millorar la reserva funcional del pacient a través d’un programa d’entrenament físic personalitzat i de promoció de l’activitat física. El programa es complementa amb suport nutricional i psicològic per fer front a l’estrès de l’operació. Avui s’ha inaugurat la sala on es durà a terme l’entrenament físic supervisat d’aquest programa, batejada com a “Sala de Prehabilitació Rafa Nadal”, en agraïment al suport al tennista per a la seva posada en marxa. L’empresa Technogym, proveïdor tècnic oficial de la seva Acadèmia, ha signat un conveni de col·laboració que ha permès equipar la sala amb tecnologia d’última generació.

El programa de preHab trimodal del Clínic, que rep aquest nom pels tres vessants en les quals està enfocat (entrenament físic, suport nutricional i suport psicològic a través de la teràpia de mindfulness), ofereix estratègies innovadores que fins ara no s’havien aplicat abans d’una cirurgia. Un estudi previ realitzat pel grup del Clínic amb pacients sotmesos a cirurgia abdominal major demostra que un programa preoperatori d’entrenament físic de 4 setmanes pot reduir la incidència de complicacions fins a en un 50 per cent en aquells que són d’alt risc. “L’objectiu és que el pacient participi de forma activa en el seu propi procés quirúrgic, es comprometi i es prepari. I que no només millori a curt termini, si no que adquireixi hàbits de vida saludables que sigui capaç de mantenir al llarg del temps”, explica Graciela Martínez Palli, impulsora d’aquest programa.