GM Barcelona | jueves, 30 de marzo de 2017 h |

Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, ha presentat al Parlament l’estudi “Conclusions de l’informe sobre la precarietat laboral en el sector mèdic”, un document que ja va ser presentat al juny de 2016, però amb dades actualitzades. Padrós ha avisat del risc real que existeix de fractura generacional i de cronificar la precarietat laboral, la qual cosa pot portar a “carregar-se la grandesa del sistema sanitari”, que ha considerat la joia de Catalunya, per la qual cosa ha demanat als grups parlamentaris un ampli consens polític per preservar-ho. Segons l’informe, que analitza proveïdors públics, concertats i privats, un de cada tres metges treballa en condicions d’inestabilitat (sense contracte indefinit), xifra que en el cas dels menors de 45 anys afecta a un de cada dos, i més del 15 per cent dels facultatius joves tenen un salari igual o per sota dels 1.500 euros mensuals.