GM Barcelona | viernes, 26 de mayo de 2017 h |

Un estudi publicat en la revista Cancer Research ha identificat nous perfils d’expressió gènica que estan relacionats amb la resposta del sistema immunitari contra les cèl·lules tumorals. Aquests perfils permeten predir la resposta al tractament amb fàrmacs anti-PD1, un tipus d’immunoteràpia ja utilitzada en la pràctica clínica assistencial en melanoma i en càncer de pulmó. El primer autor i coordinador del treball és Aleix Prat, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital Clínic.

Els investigadors van avaluar mostres de 65 pacients amb melanoma, dos tipus de càncer de pulmó i càncer de cap i coll tractats als Serveis d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic i l’Hospital Vall d Hebron. Les mostres es van obtenir abans de l’inici del tractament amb un dels dos fàrmacs anti-PD1 que en l’actualitat estan aprovats pel CatSalut, nivolumab (Opdivo, de Bristol-Myers Squibb) o pembrolizumab (Keytruda, de Merck). A continuació, es va fer una anàlisi genòmic de 730 gens relacionats amb la resposta immunològica mitjançant la plataforma nCounter de Nanostring. Amb aquesta anàlisi es van identificar 13 perfils genòmics concrets que prediuen la resposta al tractament.

Els investigadors conclouen que mesurant l’expressió de gens relacionats amb la resposta immunològica, és a dir, sabent quin és el tipus de reacció inflamatoria dins del tumor, es pot predir la resposta al tractament. L’estudi demostra que aquests perfils immunològics són independents del tipus de càncer i prediuen independentment del fàrmac anti-PD1 que s’hagi donat. “Crec que estem davant un dels primers biomarcadors que funcionarà independentment del tipus de càncer que tractem. A més, hem vist que el perfils genòmics es mantenen estables al llarg del temps, és a dir, que possiblement no caldrà fer la biòpsia just abans de començar el tractament, un punt que simplificaria més les coses”, explica Aleix Prat.