GM Barcelona | martes, 20 de junio de 2017 h |

El dilluns ha tingut lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona la jornada de presentació del nou Programa d’harmonització farmacoterapèutica i de reconeixement als professionals. La jornada ha destacat les fites i els assoliments dels tres Programes d’harmonització farmacoterapèutica de medicaments que s’han anat constituint progressivament des de l’any 2008, i que ara s’integren en un sol programa. També ha servit per a reflexionar sobre com fer front als reptes de futur en la incorporació de la innovació terapèutica al sistema sanitari català, garantint tant l’accés als tractaments com la sostenibilitat.

El nou Programa d’harmonització farmacoterapèutica (PFH) està regulat per la Instrucció 05/2017, Programa d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut, i té com a àmbit d’aplicació el Servei Català de la Salut (CatSalut) i el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). La finalitat d’aquest programa consisteix a garantir l’equitat en l’accés als medicaments hospitalaris i medicaments de recepta en l’àmbit del SISCAT, i la millora en els àmbits d’eficiència i efectivitat i en l’àmbit d’utilitat terapèutica.