GM Barcelona | jueves, 09 de marzo de 2017 h |

Roche i els grups de recerca Breast International Group (BIG), Breast European Adjuvant Study Team (BrEST) i Frontier Science Foundation (FS) han anunciat resultats positius de l’estudi fase III Aphinity. L’estudi ha aconseguit el seu objectiu primari i ha mostrat que el tractament adjuvant amb la combinació de pertuzumab (Perjeta), trastuzumab (Herceptin) i quimioteràpia va aconseguir una reducció estadísticament significativa del risc de recaiguda de malaltia invasiva (Supervivència Lliure de Malaltia invasiva-SLMi) o defunció en dones amb càncer de mama precoç HER2+ enfront de trastuzumab i quimioteràpia sola. El perfil de seguretat de la teràpia amb pertuzumab va ser consistent amb el que ja es coneixia per estudis previs, i no es van identificar nous indicis de seguretat. Els resultats complets de l’estudi es presentaran pròximament en un congrés mèdic.

Segons Sandra Horning, Chief Medical Officer i responsable del Desenvolupament Global de Productes de Roche, “els resultats positius de l’Aphinity representen una adició important al volum de dades disponibles amb pertuzumab en pacients amb càncer de mama precoç HER2+. Esperem poder discutir aquests resultats en adjuvància amb les autoritats reguladores internacionals”, va afegir

Gunther von Minckwitz, coordinador de l’estudi per part del BIG i soci acadèmic de la recerca, va afegir que “l’estudi Aphinity és un exemple més de la importància que tenen aquest tipus de col·laboracions entre la indústria i els grups acadèmics i el seu valor per avançar en l’atenció a aquestes pacients amb una malaltia tan complicada”.