Gaceta Médica Barcelona | viernes, 24 de febrero de 2017 h |

Un estudi multicèntric internacional liderat per l’oncòleg Joaquim Bellmunt, director de l’Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques (IMIM) i coordinador del Grup de Recerca en Oncologia Genitourinària de l’IMIM, demostra l’eficàcia de la immunoteràpia en el tractament del càncer de bufeta avançat quan el tractament inicial quimioteràpic amb cisplatí ja no funciona. És la primera vegada que s’aconsegueix allargar d’una manera significativa la supervivència dels malalts en aquest tipus de situació. Aquest tractament millora, a més, la qualitat de vida dels pacients respecte al tractament amb quimioteràpia.

L’estudi, dirigit des del Dana Farber Cancer Institute (DFCI) de Boston, ha inclòs un total de 542 pacients procedents de 29 països, que s’han dividit en dos grups. Al primer grup se’ls va administrar el fàrmac immunoteràpic pembrolizumab (Keytruda, d’MSD), i als de l’altre grup, un dels tres quimioteràpics que es fan servir habitualment per tractar a aquests pacients. Els resultats de l’assaig han demostrat que els pacients tractats amb immunoteràpia presentaven una major supervivència global, menys efectes secundaris i millor qualitat de vida, en contrast amb els pacients tractats amb quimioteràpia. “La mitjana de supervivència global va ser de 10,3 mesos amb pembrolizumab, i de 7,4 mesos amb la quimioteràpia”, explica Joaquim Bellmunt.

Major resposta

A més d’augmentar la supervivència, van respondre al tractament un nombre major de pacients tractats amb l’agent immunoteràpic, i ho van fer durant més temps que els tractats amb quimioteràpia. “El percentatge de pacients en els quals el tumor mostra una reducció de la grandària o desapareix va ser gairebé dues vegades major entre els tractats amb immunoteràpia: el 21 per cent, enfront de l’11 per cent dels pacients tractats amb quimioteràpia”, explica Bellmunt. A més, en els pacients tractats amb immunoteràpia i que han respost al tractament, s’observa que aquest benefici es manté. Mentre que la durada mitja de la resposta a la quimioteràpia va ser de sol 4,3 mesos, aquest valor encara no s’ha assolit en els tractats amb immunoteràpia.

Ja anteriorment, les dades preliminars d’un estudi en fase II amb pembrolizumab que es va administrar a un sol grup de pacients amb carcinoma de bufeta avançat que no podien rebre cisplatí com a tractament estàndard apuntaven l’eficàcia del fàrmac. Els bons resultats obtinguts van servir per proposar aquest estudi multicèntric en fase III d’àmbit internacional. “Els resultats obtinguts donen suport i arguments a l’ús de pembrolizumab com el nou estàndard de tractament per al càncer de bufeta avançat”, conclou Bellmunt.

Aquest estudi, permet ser la base en un futur proper de nous estudis en el tractament del càncer de bufeta. Ja estan en marxa a l’Hospital del Mar estudis de combinació utilitzant el pembrolizumab per millorar encara més els resultats obtinguts en el tractament del càncer de bufeta avançat.