GM Barcelona | viernes, 09 de diciembre de 2016 h |

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), a través de la Secció d’Insuficiència Cardíaca, porta des de 1984 realitzant anualment el Registre Espanyol de Trasplantament Cardíac i acaba de publicar en Revista Espanyola de Cardiologia (REC) les dades referents a 2015, juntament amb una anàlisi dels últims 30 anys d’activitat, amb 7.588 trasplantaments realitzats en 19 centres especialitzats.

Les dades que mostra el Registre Espanyol són comparables a les dels registres internacionals de trasplantament cardíac que reuneixen l’experiència dels millors centres del món. D’entre tots els paràmetres analitzats, un dels que te més importància és el relatiu a la supervivència de les persones trasplantades, explica Francisco González-Vílchez, director del Registre, vocal de la Secció d’Insuficiència Cardíaca de la SEC i primer signant de l’estudi. L’esperança de vida d’aquestes persones ha anat augmentant de forma gradual. En el primer període estudiat, de 1984 a 1993, la mitjana era de 9,1 anys; de 1994 a 2003 de 10,9 anys i de 2004 a 2013 va passar a ser de 12 anys, comenta aquest expert. Després de la millora de la supervivència a l’any en la dècada de 1994 a 2003, que es manté també en la següent dècada, en el període analitzat de 2014 a 2015 s’entreveu una millora addicional, amb una supervivència a l’any propera al 80 per cent, assegura González-Vílchez. I afegeix que “la millora a mitjà-llarg termini s’ha mantingut constant al llarg de tots els períodes estudiats i s’espera que segueixi mantenint-se en els propers anys”.

El registre també analitza les causes de defunció, sent la malaltia vascular de l’empelto/mort sobtada la més comuna (19 per cent).