GM Barcelona | martes, 06 de junio de 2017 h |

La societat científica Radiòlegs de Catalunya ha celebrat el seu VIIè Congrés a Barcelona, que ha abordat els principals avenços i reptes en la imatge oncològica. En el marc d’aquesta trobada, ha tingut lloc l’acte de lliurament de les Medalles d’Or de la radiologia catalana, el màxim reconeixement que atorga la Societat a la trajectòria professional en aquest camp.

Els guardonats han estat dos radiòlegs de reconegut prestigi: Antoni Gómez Gómez, especialista en radiologia de mama, i Jordi Ruscalleda Nadal, neuroradiòleg. Tots dos amb una àmplia experiència clínica, docent i investigadora.

Antonio Gómez Gómez va ser cap del Servei de radiodiagnòstic, oncologia i patologia mamària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, fins que es va jubilar el 2008. Va crear una nova tècnica, la neumooncografia, capaç de discriminar tumors malignes de mama dels que no ho són sense necessitat d’operar. Natural de Cantabria, va arribar a Barcelona el 1967 i aquí va desenvolupar la seva carrera professional. Ha estat mestre de centenars de radiòlegs residents, que s’han format amb ell, provinents de tot Espanya però també de llatinoamèrica.

Jordi Ruscalleda Nadal ha exercit com a director de la seva especialitat en diversos hospitals de Barcelona, entre ells, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en què va dirigir la Unitat Clínica en Radiologia, i participa en les més prestigioses associacions internacionals en Neuroradiologia. Ha desenvolupat la professió durant 50 anys, i en l’actualitat promou ensenyaments de màster en radiologia i dirigeix la neuroradiologia als centres de Creu Blanca. La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) li va atorgar el Premi a la Professió al 2010, i és membre honorari de European Society of Neuroradiology desde 2013.