Premios BiC
Gaceta Médica Barcelona | viernes, 14 de julio de 2017 h |

Un estudi de la Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha aconseguit determinar que el virus de VIH es transcriu en una subpoblació de cèl·lules, conegudes com a T CD4+ effector memory, cèl·lules de memòria de llarga vida que persisteixen en els pacients durant anys encara que portin temps en tractament antiretroviral. I ho ha fet emprant una nova tècnica anomenada RNA FISH-flow que és la primera vegada que s’utilitza en VIH per determinar l’RNA en poblacions cel·lulars.

“Fins ara, una de les grans incògnites havia estat esbrinar on es trobava el reservori i en concret que tipus de cèl·lules era el que estava suportant la replicació del virus en pacients que reben tractament antiretroviral”, explica María José Buzón, responsable de Recerca Translacional del VIH en VHIR. Aquest estudi ha utilitzat una nova tecnologia que permet visualitzar l’RNA viral en les cèl·lules individuals de forma més senzilla. “L’RNA FISH-flow, que és el nom d’aquesta tecnologia, permet obtenir per citometria de flux un major volum d’informació i en una mostra més petita en comparació amb la tècnica convencional de PCR (reacció en cadena de la polimerasa)”, afegeix Buzón, coordinadora de la investigació.

“Un dels grans avantatges de RNA FISH-flow és que permet fer marcatges de superfície per fenotipar les cèl·lules amb què s’està treballant i identificar la seva naturalesa”, destaca Judith Grau, estudiant predoctoral del grup, i primera autora de l’estudi. D’aquesta manera és com han arribat a identificar la subpoblació de cèl·lules T CD4+ effector memory com el reservori del virus que es transcriu en pacients que estan en tractament antiretroviral. I a més, han estat capaços de fer-ho a partir d’una quantitat molt reduïda de cèl·lules.

Un altre dels avantatges d’aquesta tècnica és que facilita tant la identificació d’altres tipus cel·lulars gràcies als marcadors superficials com la posterior comprovació de si estarien o no transcrivint el virus del VIH per dissenyar teràpies dirigides a aquestes cèl·lules per tal d’eliminar el reservori viral. Actualment, el grup té en marxa un projecte per avaluar com diferents fàrmacs i combinacions de fàrmacs són capaços de despertar el virus latent. És a dir, per poder mesurar la transcripció del virus en cada subpoblació cel·lular quan se li afegeix un determinat medicament.