Mar Barberà Barcelona | viernes, 14 de julio de 2017 h |

La polimedicació va disminuir a Catalunya l’any 2016. Així, els pacients que prenen més de 10 medicaments alhora es van reduir de l’1,4 per cent a l’1,2 per cent, i les persones de més de 64 anys o polimedicades que consumeixen protectors d’estómac també s’han reduït del 30 per cent al 27 per cent. Així ho assenyalen les dades de l’informe de la Central de Resultats. Un informe que publica anualment l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i que mesura, avalua i difon els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari de Catalunya.

Segons el conseller de Salut, Antoni Comín, “les dades de la Central de Resultats són útils per als professionals, per als pacients i per als planificadors, ja que permeten conèixer la marxa global del sistema”. Segons Toni Dedeu, director de l’AQuAS, reduïr la polimedicació era una assignatura pendent del Departament de Salut. “És un canvi vital i una revolució desmedicalitzar les persones. És una aposta que fem perquè ens la creiem i perquè hi ha evidència científica”, ha assegurat.

L’atenció primària atén més visites

L’àmbit de l’atenció primària va atendre el 2016 prop de 5.750.000 persones, dada que suposa pràcticament el 77 per cent de la població. Així, els metges de l’atenció primària van atendre 46 milions de visites, un 1,8 per cent més que el 2015, és a dir, 43.000 pacients més que l’any anterior. La mitjana és de vuit visites per persona i any, i s’hi van produir més visites per part de dones que d’homes.

Segons Cristina Nadal, directora de l’Àrea Sanitària del CatSalut, aquest augment de visites a primària es deu a que “els metges de primària han estat capaços de reduir i millorar els tractaments i també les proves diagnòstiques sense valor”. A més, el Departament preveu reforçar l’atenció primària en l’època estival, en especial en les zones més turístiques. En concret, 414 professionals es contractaran com a reforç en ambulatoris catalans, més de la meitat treballaran en centres d’atenció primària de la regió de Girona (185) i Tarragona (99).

D’altra banda, durant l’any 2016 l’àmbit hospitalari també ha augmentat l’activitat amb 56.523 altes més, respecte l’any anterior, fet que suposa un increment del 6, per cent.

Visites evitables a Urgències

L’informe de l’AQuAS constata que encara hi ha gent que va a les Urgències hospitalàries sense necessitat. En concret, el 63 per cent dels pacients poden ser tractats en centres d’atenció primària ja que són de menor gravetat. Només el 10,8 per cent dels pacients que van acudir a urgències van quedar ingressats, davant del rècord del 12,6 per cent del 2013.

Una de les novetats que incorpora l’informe del 2017 és el capítol referent al Servei d’Emergències Mèdiques, un servei que també s’ampliarà durant els mesos de juliol i agost amb 26 unitats mòbils addicionals, especialment en les zones costaneres. En aquesta àrea, els temps d’atenció sanitària més reduïts en el Codi IAM (Infart Agut de Miocardi) es produeixen quan és el SEM qui realitza la primera assistència a l’afectat. A més, l’informe constata que el 92,5 per cent d’aquests pacients van ser traslladats pel SEM a l’hospital idoni en menys de 90 minuts.