GM Barcelona | miércoles, 03 de mayo de 2017 h |

La setmana pasada es va celebrar al Seminari de Tarragona la IX Reunió de les Societats Catalanes de Neurofsiologia Clínica i EMG i la II Reunió de personal tècnic i d’infermeria en Neurofsiologia Clínica (Tinfs). La jornada de treball tractava sobre la neurofisiologia clínica aplicada a la pediatria. En la primera conferència sobre “Alteracions EEG en els trastorns del desenvolupament”, l’especialista en neurologia pediàtrica de la Xarxa Sanitària Santa Tecla, Maria José Mas, ha afirmat que “és especialment important realitzar un electroencefalograma (EEG) en nadons prematurs”. Mas ha defensat que darrera d’un trastorn del desenvolupament hi ha un desenvolupament cerebral atípic, per tant, “s’ha de pensar i parlar de disfuncions globals, i el paper de la neurofisiologia és rellevant en aquest sentit”. Vicenç Pascual, coordinador de la jornada i neurofisiòleg clínic de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, ha afegit que “els processos de desenvolupament dels nounats s’han de vigilar des de que neixen, perquè el desenvolupament del cervell és molt ràpid i, si hi ha danys, també afecten ràpidament”. Pascual ha explicat que, al Joan XXIII, s’apliquen tècniques neurofisiològiques en nounats des de l’any 2014, i en aquest temps han vist a 35 nounats, tots menors de 2 mesos de vida.