GM Barcelona | miércoles, 01 de marzo de 2017 h |

Experts en malaltia inflamatòria intestinal (MII) afirmen que el control dels símptomes, la monitorització i la instauració del tractament adient de manera precoç són claus per mantenir la qualitat de vida en pacients amb MII. Aquesta és una de les principals conclusions que s’han extret del simposi “Canvis a la pràctica clínica per millorar el tractament de la MII”, organitzat per AbbVie, en el marc del XXVI Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, que ha reunit més de 350 especialistes en gastroenterologia.

La colitis ulcerosa (CU) és una malaltia inflamatòria intestinal crònica que afecta l’intestí gros, també anomenat còlon. Aquesta afectació és d’extensió variable i d’origen immune o immunològic. Es diagnostica més freqüentment entre els 15 i 30 anys, una etapa clau per al desenvolupament acadèmic i professional de qualsevol persona, però pot aparèixer a qualsevol edat.

De mitjana, més del 20 per cent dels pacients amb malaltia inflamatòria intestinal han de faltar entre 16 y 25 dies a la feina cada any a causa dels brots de la seva malaltia, segons es desprèn de l’estudi IBD2020 . Ara com ara, segons les dades que es desprenen de l’estudi InspirADA, l’adalimumab (Humira, d’AbbVie) millora la qualitat de vida, la productivitat laboral i la satisfacció en els pacients tractats. En aquest sentit, durant el simposi es va analitzar com, segons l’estudi InspirADA, la productivitat laboral dels pacients tractats amb adalimumab observa una reducció del 56 per cent de les hores de feina perdudes.

“En relació amb la progressió de la malaltia, hi ha situacions en què els gastroenteròlegs hauríem de tenir una actitud més proactiva, com els pacients que requereixen un primer cicle de corticoides o aquells que mantenen nivells elevats de calprotectina encara que no tinguin símptomes, destaca Eugeni Domènech, cap del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Barcelona.