Premios BiC
GM Barcelona | miércoles, 30 de agosto de 2017 h |

El Govern de Catalunya ha aprovat aquest dimarts a Consell Executiu el projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, que donarà preferència a criteris de qualitat davant criteris econòmics. En l’acord, la Generalitat ha explicat que l’objectiu és millorar la qualitat dels serveis que afecten directament a la ciutadania quan es contractin amb empreses, entitats privades i del Tercer Sector.

Els serveis que inclouen aquest projecte poden ser des de serveis d’atenció a col·lectius desfavorits, activitats a l’aire lliure per a joves, serveis complementaris a l’atenció sanitària i gestió d’equipaments. El projecte de Llei aprovat prohibeix la selecció de l’empresa per subhasta o adjudicació al preu més baix i, en canvi, permet que es tinguin en compte la responsabilitat social corporativa de les entitats i empreses que es presentin a la contractació.

També obliga a les empreses a complir amb les condicions salarials i laborals dels convenis col·lectius que siguin de referència, i atorgarà millor puntuació als qui millorin aquestes condicions, prevegin mesurades d’estabilitat laboral i incorporin proposades d’igualtat de gènere.