GM Barcelona | lunes, 10 de abril de 2017 h |

Investigadors de l’IDIBAPS han identificat una nova via per la qual les cèl·lules cancerígenes eviten els seus propis mecanismes anti-tumorals. Mitjançant estudis en cèl·lules i en models animals de càncer de còlon, experts de l’Idibaps han descobert que la proteïna ZEB1 inhibeix un d’aquests mecanismes, la senescència o envelliment cel·lular, que impedeix que el tumor pugui créixer. A més han demostrat que una expressió elevada de la proteïna ZEB1 s’associa amb un pitjor pronòstic dels pacients de càncer de còlon. El treball, que publica la revista Gut, ha estat realitzat pel Grup de Regulació Transcripcional de l’Expressió Gènica, un grup Icrea a l’Idibaps. El primer signant és Oriol de Barrios, expert en regulació gènica en càncer colorectal.

Perquè una cèl·lula cancerígena sigui capaç de proliferar i formar un tumor, necessita superar i inhibir els seus propis mecanismes de supressió tumoral. Un d’aquests mecanismes és la senescència, un tipus d’envelliment cel·lular. Hi ha dos tipus fonamentals de senescència: la replicativa, que és l’associada a l’edat, i l’oncogènica, que és la induïda per diversos oncogens. D’altra banda, encara que se sap que la proteïna ZEB1 promou la formació i el creixement de tumors, es desconeix el seu mecanisme d’actuació.

L’estudi de bases de dades de 1.000 pacients amb càncer colorectal ha permès observar que una expressió elevada de la proteïna ZEB1, juntament amb una expressió baixa de gens de senescència, empitjora de forma significativa el pronòstic i la supervivència dels pacients. En models experimentals de càncer colorectal en ratolins s’ha vist que n’hi ha prou amb que l’expressió de ZEB1 estigui reduïda a la meitat perquè la cèl·lula tumoral entri en senescència i no pugui proliferar. Així, el tumor roman en un estadi d’adenoma, benigne, sense progressar a carcinoma. “El fet que una baixada de ZEB1 només a la meitat sigui capaç d’induir senescència i inhibir la progressió adenoma-adenocarcinoma té importants implicacions translacionals, ja que no es requeriria l’eliminació completa de ZEB1, cosa que podria tenir altres efectes indesitjats”, explica Oriol de Barrios.