GM Barcelona | jueves, 02 de marzo de 2017 h |

Perquè les dones puguin participar de forma informada en un programa de cribratge, els beneficis i els inconvenients han de comunicar-se d’una manera apropiada i objectiva. És necessari que els professionals sanitaris implicats en el cribratge de càncer de mama comprenguin la complexitat del procés de comunicació que s’estableix amb les dones que participen en el cribratge. Com ajudar les pacients de càncer de mama a deliberar i prendre decisions d’acord amb la seva voluntat i manera de ser?

El divendres 3 de març, l’Hospital del Mar organitza la XX edició de la “Jornada sobre el Càncer de Mama”. L’edició d’enguany es vertebra sobre la importància de la comunicació amb la pacient en tots els processos: el cribratge, el diagnòstic i el tractament. Sota aquest fil conductor es durà a terme un debat sobre com comunicar a les dones la complexitat del cribratge, els mètodes diagnòstics i les opcions de tractament, i es farà èmfasi en el balanç sobre beneficis i riscos i la necessitat que la dona participi en les decisions adoptades. “La bona comunicació també cura”: aquest és el títol de la conferència inaugural, impartida per Antoni Bassas, periodista de llarga trajectòria i actualment integrant de l’equip directiu del diari Ara.

Josep Alfons Espinàs, coordinador de l’Oficina de Cribratge de Càncer de Catalunya, del Pla Director d’Oncologia, abordarà el debat internacional obert sobre com comunicar adequadament a les dones els riscos i beneficis del cribratge de càncer de mama. Parlarà de la propera publicació de la “Guia Informativa del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama de Catalunya”, una eina per oferir a la dona la informació necessària sobre el cribratge, i de quins són els punts de discussió i/o de dificultat més gran que es volen comunicar. Aquesta és una qüestió no exempta de dificultats, i per això està subjecta a debat en altres països. “El marc d’una Jornada com aquesta, que ressalta el paper de les pacients en el diagnòstic i el tractament i en la decisió compartida, és ideal per entendre tot el que hi ha rere un aparentment simple fulletó informatiu. El risc de càncer de mama és el que costa més de comunicar. Problemes com el sobrediagnòstic són complexos i molt discutits, per això és delicat transmetre’ls a la població”, comenta Francesc Macià, coordinador de la Jornada i de la Unitat de Prevenció i Registre de Càncer de l’Hospital del Mar.

A continuació, Montserrat Rué, investigadora de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA) presentarà els resultats preliminars d’un estudi que analitza aquestes dificultats de comunicació i l’impacte sobre la participació en el cribratge quan la pacient disposa d’aquest procés de detecció precoç i en comprèn més bé la complexitat.