M.B. Barcelona | viernes, 24 de febrero de 2017 h |

L’anomenada biotecnologia vermella, que es dirigeix al desenvolupament de productes relacionats amb la salut, ha contribuit en l’elaboració de vacunes i fàrmacs més eficaços i sostenibles aixi com en els avenços en la medicina de precisió. La diferència que ofereix aquesta biotecnologia és que, en l’àmbit de la investigació, permet desenvolupar bioprocesos a gran escala per produir un ampli ventall de productes de manera eficient, basant-se en matèries primeres renovables i amb menor impacte ambiental. En el forum de debat B·Debate “Preguntes d’avui per a les necessitats del demà”, organitzat per Biocat i l’Obra Social “La Caixa”, diversos científics van posar sobre la taula els reptes que afronta la biotecnologia industrial, en molts àmbits, entre ells, el de la salut. En l’actual context d’augment de població i el seu progressiu envelliment, la innovació responsable i l’ús dels recursos renovables és una necessitat, tal com van assenyalar els experts.

Segons Mathias Uhlen, científic del Reial Institut de Tecnologia de Suècia, la biotecnologia està suposant “una revolució silenciosa en la farma, que passa dels processos químics als biològics”. En aquesta línia, els avenços en medicina de precisió han arribat a l’Atles de Proteïnes Humanes, un programa que no només traça l’ADN sinó que també defineix els blocs de construcció, en concret, les proteïnes. L’Atles ha classificat tots els gens de proteïnes en humans usant una combinació de genòmica, transcriptòmica i proteòmica que permet desenvolupar tractaments més eficaços en càncer així com en malalties cardiovasculars, infeccioses i autoimmunes.

L’Atles ha demostrat que gairebé la meitat de totes les proteïnes es troben en tots els teixits, mentre que molt poques són exclusives a un sol tipus de teixit. Aquest fet, segons Uhlen, vol dir que el 30 per cent de tots els medicaments que s’usen avui s’enfoquen a proteïnes que es troben en gairebé totes les cèl·lules. “Això és molt interessant i important per a les companyies farmacèutiques quan estan en vies de desenvolupament de nous fàrmacs per a nous objectius”, va dir Uhlen.