Mar Barberà Barcelona | viernes, 26 de mayo de 2017 h |

Actualment més de 1.300 professionals de la salut utilitzen la plataforma online que ofereix l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) per intercanviar coneixement i experiències. Amb tot, Anna García-Altés, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, considera que aquesta plataforma encara ha d’anar un pas més enllà. “Impulsarem la dinamització de la plataforma a partir d’ara perquè volem facilitar la connexió entre professionals d’una manera més directe”. Segons García- Altés, la plataforma web “és un portal on hi ha un apartat públic, on la gent pot veure quines són les coses més novedoses que s’estan fent al sistema sanitari públic català, permet fer cerca, buscar temàtiques, etc.” Un dels punts forts que va destacar aquesta experta és que connecta directament els professionals, “ja que apareixen els correus electrònics de les persones responsables de cada experiència i es poden intercanviar consells, observacions, etc., entre diferents equips d’arreu del territori. És una plataforma molt interactiva”.

Aquest organisme, que va néixer el 2012 impulsat perl’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), té per objectiu identificar, valoritzar i visibilitzar les experiències innovadores en l’àmbit de la gestió sanitària que s’estan desenvolupant al sistema sanitari català. Tanmateix, un dels reptes que es van posar sobre la taula en la quarta jornada de l’OIGS, celebrada el dia 22 a Barcelona, és que aquest pugui passar de l’àmbit territorial català i es faci ressò també d’experiències innovadores en gestió produïdes a d’altres comunitats autònomes, a països de la Unió Europea i a la resta del món. Actualment en la plataforma s’hi poden trobar més de 400 experiències innovadores posades en pràctica arreu de Catalunya.

L’avaluació, un valor afegit

Aquesta plataforma, segons García- Altés, té un altre punt fort que és l’avaluació. “El nostre distintiu és que ajudem als professionals que, a més de mostrar la seva experiència innovadora, la vulguin avaluar. Nosaltres els ajudem en aquest procés d’avaluació. L’avaluació és, clarament, un valor afegit de la plataforma”.

En aquesta jornada es van reconèixer les 23 millors experiències innovadores que han rebut el certificat de qualitat del procés d’avaluació. Entre aquestes destaquen el redisseny del programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (Assir) de la MútuaTerrassa, el programa pilot d’atenció al pacient crònic complexe en salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu o les noves estratègies per optimitzar l’atenció al pacient quirúrgic, que van posar en pràctica a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.