GM Barcelona | jueves, 11 de mayo de 2017 h |

Un estudi liderat des de l’Hospital del Mar demostra que l’obesitat abdominal s’associa fortament a un augment del risc de patir un ictus isquèmic, sobretot en dones, mentre que un major índex de massa corporal actua com a factor de protecció en homes. Així ho mostren els resultats d’un estudi liderat per Ana Rodríguez i Jaume Roquer del Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar i alhora investigadors de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). En aquest estudi han participat 388 pacients amb ictus isquèmic tractats a l’Hospital del Mar i fins a 732 voluntaris sans com a grup de control. Les troballes, publicades a la revista European Journal of Neurology, permetrien utilitzar les mesures d’obesitat abdominal per predir el risc de patir un infart cerebral.

Generalment, les dones presenten un major percentatge de greix corporal, però la seva acumulació a la zona abdominal és major en els homes. L’equip de Jaume Roquer proposa mesurar l’obesitat abdominal en lloc d’estimar el greix corporal global a través de l’índex de massa corporal per predir el risc d’ictus. “El motiu és que el perímetre de cintura reflecteix millor el grau d’adipositat que l’índex de massa corporal, sobretot en el sexe femení”, afirma la Dra. Ana Rodríguez, neuròloga de l’Hospital del Mar i també investigadora del Grup de Recerca de Malalties Neurovasculars de l’IMIM i responsable d’aquest estudi.

Les dades estadístiques mostren que un major índex de massa corporal prevé el risc d’infart cerebral en homes. “Això concorda amb l’anomenada ‘paradoxa de l’obesitat’, que relaciona l’obesitat amb una menor mortalitat i recurrència d’ictus. D’altra banda, l’obesitat abdominal, considerada independentment de l’índex de massa corporal, constitueix un factor de risc per ambdós sexes, però molt més acusat en dones”, explica Ana Rodríguez. “L’índex de massa corporal -continua- no és un indicador fiable per a la predicció del risc d’ ictus, doncs ens informa del pes, però el pes pot ser degut al greix -que és el que augmenta el risc de patir ictus- i del pes de la massa magra. Persones molt corpulentes i amb molta massa muscular poden tenir un IMC molt elevat i no tenir greix”.