GM Barcelona | martes, 09 de mayo de 2017 h |

El Programa de Translació Clínica de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]) s’ubicarà des de juny d’aquest any a les instal·lacions de l’Idibell, dins de l’Hospital Duran i Reynals. La posada en marxa del P-CMR[C] permetrà crear entre 4 i 6 nous grups de recerca que desenvoluparan la seva activitat a les noves instal·lacions. Alhora, donat el caràcter transversal del programa, aquest també associarà grups de recerca pertanyents a d’altres institucions que treballen en el camp de la Medicina Regenerativa a Catalunya. Paral·lelament, els serveis cientificotècnics del CMR[B] i el Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona (BCL-B), node Català del Banc Nacional de Cèl·lules Mare (BNCL), també formaran part del nou programa.

La creació del P-CMR[C], aprovada en acord de Govern el 6 d’octubre de 2015, busca capitalitzar la posició del CMR[B] com a agent aglutinador de la recerca en cèl·lules mare de Catalunya, i alhora catalitzar la translació clínica de la investigació en medicina regenerativa.

La integració del P-CMR[C] a l’Idibell suposarà també a creació de nous espais destinats a acollir els serveis cientificotècnics. A les plataformes ja existents, com el biobanc, la unitat d’assajos clínics, l’estabulari, les unitats de proteòmica, genòmica i citòmica i el servei d’estadística, s’hi afegiran els serveis de bioimatge i histologia, citometria de flux, micromanipulació embrionària, cultiu cel•lular avançat i animals aquàtics del CMR[B].