GM Barcelona | lunes, 08 de mayo de 2017 h |

La Jornada comptarà amb diferents conferències que tindran lloc a la sala d’actes del centre. A les 12.10 hores, la infermera i la supervisora del Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, Marta Merina i Pilar Oliveras respectivament, exposaran l’experiència del Pis Escola, com a eina de tractament rehabilitador. A les 12.45 hores, l’infermer de l’Hospital Santa Caterina, Francesc Moreno, presentarà un treball sobre l’anàlisi de les altes d’infermeria de pacients amb necessitat de continuïtat asistencial, ingressats a la Unitat Mèdica de l’hospital durant el primer semestre 2016. Per la seva banda, a les 13.15 hores, Des les 11.00 i fins a les 16.00 hores hi haurà activitats paral·leles que tindran lloc al vestíbul de l’hospital. Entre d’altres es mostrarà com posar en pràctica una correcta higiene de mans, jocs per fomentar la cultura de seguretat del pacient, als que els professionals seran convidats a participar. Hi haurà també una exposició de pòsters presentats pel col·lectiu infermer de l’Institut d’Assistència Sanitària l’any 2016 i una projecció de vídeos relacionats amb la seguretat del pacient.