GM Barcelona | miércoles, 29 de marzo de 2017 h |

L’Hospital del Mar es posiciona com a centre de referència per a la determinació de biomarcadors de resposta a la immunoteràpia en càncer de pulmó (CP) gràcies a la incorporació d’una plataforma diagnòstica nova. La detecció d’aquest biomarcador –anomenat PD-L1– mitjançant una tècnica immunohistoquímica, és determinant en alguns casos per poder administrar tractaments d’immunoteràpia i permetrà identificar aquells pacients amb una probabilitat més alta de beneficiar-se d’aquest tractament.

Aquest avenç ha estat possible gràcies a l’acord de col·laboració amb Brystol-Myers Squibb (BMS), que posa en valor el lideratge dels oncòlegs i patòlegs de l’Hospital del Mar en el diagnòstic molecular del càncer i en l’aplicació dels tractaments més avançats basats en la immunoteràpia. Així, qualsevol oncòleg espanyol que necessiti la determinació de PD-L1 per a decidir si el seu pacient es podrà beneficiar de la immunoteràpia, podrà enviar la mostra perquè sigui analitzada a l’Hospital del Mar o en un dels altres dos centres de referència d’àmbit nacional, l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid i el Complex Hospitalari Universitari de Santiago de Compostela. La plataforma inclou un sistema exhaustiu de seguiment d’aquestes mostres, i de comunicació entre els oncòlegs que ho sol·liciten i els patòlegs que efectuïn les determinacions.