E. B. Barcelona | viernes, 27 de enero de 2017 h |


Jorge PalazuelosCardiòleg H. U. Central Defensa Gómez Ulla“Una de les novetats més rellevants en el tractament de les plaques és la recuperació de la tècnica de l’aterectomia rotacional”Javier Martín MoreirasCardiòleg Hospital Universitario de Salamanca“Quan les plaques estan calcificades, la taxa de reestenosi, és a dir, el risc que el stent s’estrenyi, és molt més elevat”


L’intervencionisme coronari complex és un dels camps de la cardiologia i l’hemodinámica que ha viscut més avanços en els últims anys. I, en aquest sentit, el tractament de les plaques calcificades és un dels principals reptes d’aquest tipus d’intervencions, com s’ha posat de manifest durant el “Primer curs per al tractament de plaques calcificades i/o complexes”, celebrat a Barcelona.

La formació de les plaques de calci té lloc amb el transcurs dels anys i en el context de la arteriosclerosi. D’aquesta manera, com va explicar Javier Martín Moreiras, cardiòleg intervencionista de l’Hospital Universitari de Salamanca, “en les persones joves, les plaques tenen un component lipídic i, per tant, són mes toves, però amb l’edat tenen un component més fibrós i són més dures”. Si es mantenen en el temps tendeixen a calcificar. Com va afegir aquest expert, en aquests casos, el tractament es complica, perquè, com més dures, més costa passar per l’interior de les artèries amb les diferents tècniques, netejar les plaques i col·locar els stents. “A més, quan les plaques estan calcificades, una vegada col·locats els stents, que són com molls que suporten les artèries, la taxa de reestenosi, és a dir, el risc que l’stent s’estrenyi, és molt més elevat”, va agregar Martín Moreiras.

Encara que la arteriosclerosi és una malaltia sistémica que afecta a tot el cos, un dels òrgans més danyats és el cor. Fins i tot el tractament de les plaques toves també presenta riscos quan el cor està afectat, doncs en netejar i polvoritzar una placa tova complexa, pot succeir que les restes s’escampin i vagin a les branques i els jaços distals que estan al voltant.

Una dificultat afegida en el maneig d’aquesta patologia és que els pacients que tenen plaques calcificades solen ser d’avançada edat i presenten comorbiditats. Per exemple, no és estrany que el pacient sofreixi disfunció ventricular esquerra afegida. Per tant, la clau resideix no solament a netejar les plaques i col·locar el stent, sinó que el resultat sigui òptim a curt, mitjà i llarg termini.

Enfocament integral

Per això, com va assenyalar Jorge Palazuelos, cardiòleg intervencionista a l’Hospital Universitari Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid, “és tan important un curs com aquest, doncs presenta un enfocament nou ja que per primera vegada les plaques s’enfoquen des d’una perspectiva integral”. Així, durant el curs s’han tractat aspectes com la calcificació coronària, les plaques calcificades complexes, les noves tècniques en modificació de placa i el paper de la imatge en aquesta modificació.

Com va destacar aquest expert, entre les tècniques que s’empren en l’actualitat per abordar les lesions calcificades, cal destacar l’aterectomia rotacional, el làser coronari, l’aterectomia orbitacional i els diferents balons, com el ACTP-baló prèvia al stent, el baló de tall o el baló no compliant.

Aterectomia rotacional

En opinió de Palazuelos, una de les novetats més rellevants en el tractament d’aquest tipus de plaques és la recuperació de la tècnica de l’aterectomia rotacional. “Es tracta d’una tècnica que va començar a utilitzar-se fa més de 30 anys però que havia caigut en desús i ara està repuntant. Ajuda a remoure les plaques discriminant el teixit sa, que és elàstic, del malalt, que no ho és”.

En aquest sentit, Martín Moreiras va explicar que amb aquesta tècnica el que es fa és emprar “una oliva que dóna voltes a molta velocitat, per la qual cosa ha de ser refrigerada per evitar el seu excessiu escalfament, que permet travessar la placa escatant el calci, que després s’acabarà absorbint a nivell vascular”.

Un altre avanç important en aquest camp ha estat la irrupció de les tècniques d’imatge que permeten avaluar l’abast de les plaques i la repercussió anatòmica i funcional d’una lesió. Són tècniques com l’ultrasò intravascular o IVUS i la tomografia de coherència òptima o OCT. “Les emprem de forma prèvia i també posterior al tractament per confirmar els resultats de les intervencions”, va assenyalar Martín Moreiras. D’aquesta forma, també es pot avaluar el grau de complexitat de les plaques.

Durant el curs celebrat a Barcelona també s’ha abordat l’important tema de les lesions complexes, que són aquelles, per exemple, que afecten a una bifurcació o a l’únic vas que li queda lliure a un pacient o en les quals la placa es troba ulcerada.

Balons

Pel que fa a l’utilització de balons, Palazuelos va assenyalar que la gran varietat de balons que existeix permet tractar cada tipus de lesió amb l’especificitat necessària. “No és el mateix que hi hagi un calci superficial en la llum arterial que hi hagi calci profund”, va assenyalar. Per aquest motiu, cal tenir en compte el grau i la localització de les plaques per optar per la tècnica més adequada en cada cas. Així mateix, va agregar aquest expert, si la lesió està en una zona intermèdia del vas, una opció són els balons no compliants, que en oferir una força d’expansió mantinguda i una capa més dura que un baló convencional, toleren millor la ruptura i una posició més adequada de l’stent.

Com va resumir Martín Moreiras, “gràcies a l’àmplia varietat de tècniques que existeixen, hi ha poques lesions que no puguem abordar de forma eficaç”.