| martes, 21 de febrero de 2017 h |

A Internet hi ha de tot, i no sempre de bona qualitat. Un fet que també succeix al món de la salut digital: milers i milers de blogs, pàgines web i apps (aplicacions) de salut. Les apps s’han convertit en un recurs per a moltes persones que volen controlar la seva diabetis, la seva tensió arterial, els seus nivells de dolor… I també per facilitar el treball dels professionals sanitaris. Per aquest motiu, la Fundació iSYS (Internet, Salut i Societat) ha creat la nova escala iSYScore PRO. A semblança de la ja coneguda iSYScore, que permet als pacients valorar les apps de salut, iSYScore PRO facilita que els professionals sanitaris valorin les apps de salut que poden utilitzar en la seva consulta. Com va explicar Imma Grau, presidenta i directora de la fundació, durant la presentació del nou “Catàleg 2016-2017 d’Apps de salut segons l’iSYScore i el TOP20”, “l’escala iSYScore PRO és una eina molt útil al caòtic món de la salut digital”. S’estima que hi ha disponibles desenes i desenes de milers d’aplicacions de salut, i cada dia van apareixent noves o modificant-se les ja existents.

Com va explicar Grau, en l’elaboració de l’escala iSYScore PRO han participat més de 35 professionals sanitaris, com a metges d’atenció primària, metges especialistes, infermeres i psicòlegs. L’escala permet valorar les apps en funció de tres dimensions: interès popular, confiança i utilitat. En cada dimensió, hi ha una sèrie d’ítems i, cadascun, compta amb una puntuació. Per exemple, en la dimensió de “confiança”, el fet que l’aplicació estigui validada per un organisme sanitari o una societat científica, atorga 5 punts, el màxim possible. “I és que moltes apps no se sap qui les ha fet”, va apuntar Grau. La Fundació iSYS ja ha valorat 27 apps en llengua castellana o catalana per a professionals que han superat el punt de tall dels 13 punts. A més, els professionals sanitaris poden emprar l’escala per valorar qualsevol aplicació de salut, sumar punts, i veure si superen els 13 punts que la fundació ha establert com a mínim. D’aquesta manera, va explicar Grau, “posem a la disposició dels professionals una eina que els ajudarà a realitzar el seu treball mitjançant aplicacions de salut”.

Per la seva banda, Jordi Daniel, metge d’atenció primària i un dels creadors de l’app Espiro, va assenyalar que, amb aquesta aplicació, “introduint vuit variables: sexe, edat, altura i pes més quatre variables de l’espirometria, es poden interpretar els resultats d’aquesta prova”. Una eina molt útil, va comentar, sobretot per a aquells professionals que no veuen moltes espirometries amb freqüència i que han de prendre una decisió en molt poc temps.

Top 20 iSYScore 2016/2017

Durant l’acte, es van presentar les Top 20 iSYScore 2016/2017 tant per a professionals sanitaris com per a pacients, és a dir, les aplicacions millor valorades en funció de les citades escales. En el cas dels professionals sanitaris, la millor puntuada va ser EPIC Diabetis, amb 45 punts, un programa de formació en Diabetis Mellitus Tipus II per a professionals; seguida de GenHem-Genètica Hematológica, amb 40 punts, un manual que recull tant la descripció pràctica de les tècniques utilitzades en els laboratoris de citogenética i biologia molecular com les principals anomalies genètiques de les diferents patologies hematològiques; Fotoskin, amb 40 punts, per a la prevenció i diagnòstic del càncer de pell; Prevensuic, amb 39 punts, per facilitar l’abordatge de la conducta suïcida entre professionals, i EPOC Respira, amb 37 punts.

Pel que fa al TOP 20 d’apps per a pacients, les cinc més destacades han estat: YoTeCuido Alzheimer, amb 30 punts; Código Infarto-Mèxic, amb 27 punts; UrticariaApp-Control Urticaria, amb 26 punts; Diabetes a la Carta, amb 24 punts; i Nefrodiet, amb 23 punts. Una informació també molt útil per a professionals, com va dir Marta Puig, metge d’atenció primària i responsable d’un blog sobre salut digital, “perquè és molt adequat que els professionals coneguin les millors apps de salut per a pacients i els recomanin aquelles que puguin ajudar-los”.