GM Barcelona | martes, 18 de abril de 2017 h |

Cardiòlegs pediàtrics de l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron van intervenir el passat mes d’agost un nen de 7 anys i de només 16 quilos de pes per canviar-li la vàlvula pulmonar del seu cor per mitjà d’un cateterisme cardíac. Es tracta del pacient de menys pes intervingut al món amb aquesta nova vàlvula pulmonar (Edwards Pulmonics). El nen patia una cardiopatia congènita anomenada Tetralogia de Fallot, que consisteix en un escàs desenvolupament de la vàlvula i l’arteria que porten la sang del seu cor cap als pulmons, juntament amb una comunicació entre els dos ventricles que provocava que li faltés oxigen.

La intervenció va ser realitzada per Pedro Betrián, responsable de la Unitat d’Hemodinàmica Pediàtrica, del Servei de Cardiologia Pediàtrica, juntament amb Gerard Martí, responsable de la Unitat d’Hemodinàmica dels pacients adults amb cardiopaties congènites del Servei de Cardiologia l’Hospital. Betrián destaca que “els avenços tecnològics permeten als hemodinamistes pediàtrics resoldre per cateterisme molts problemes que abans feien necessària una cirurgia a cor obert, i que ara es poden fer de manera menys invasiva i amb una recuperació de poques hores”.