J. A. R. Barcelona | viernes, 30 de junio de 2017 h |

Es compleix un any de l’arribada d’idarucizumab± (Praxbind, de Boehringer Ingelheim) a Espanya, el primer agent de reversió d’un anticoagulant oral d’acció directa (ACOD), dabigatrán (Pradaxa, de Boehringer Ingelheim). S’estima que la utilització d’aquest fàrmac ha suposat per al Sistema Nacional de Salut un estalvi de més de 510.000 euros en solament un any.

Pregunta. Quin és el principal avantatge d’idarucizumab± ?

Resposta. A partir del 2010 van arribar els nous anticoagulants orals, com dabigatrán. Fins llavors, l’anticoagulant que s’emprava era sobretot el Sintrom. Però aquest fàrmac exigeix un control estricte, i presenta nombroses interaccions amb altres fàrmacs i aliments. En canvi, els nous anticoagulants orals són tan eficaços com el Sintrom però més segurs. Però, fins fa un any, no disposàvem de cap agent reversor per a ells. Idarucizumab± és com un interruptor que permet revertir en només quatre minuts l’efecte anticoagulant de dabigatrán.

P. En quines situacions clíniques seria necessari emprar aquest agent reversor?

R. En situacions d’urgències com quan un pacient sofreix un sagnat molt greu per una caiguda o un accident de trànsit o una hemorràgia intracranial, per exemple, o si ha d’entrar en el quiròfan per qualsevol altre motiu. Per exemple, imaginem a un pacient que està en llista d’espera per trasplantament d’òrgan i arriba un òrgan. Necessitarà revertir l’efecte anticoagulant al més aviat possible.

És cert que pel Sintrom també comptem amb un agent reversor del seu efecte, com la vitamina K, però triga més de sis hores a fer efecte. També es pot administrar plasma o un factor de la coagulació, però aquests agents presenten risc tromboembòlic.

P. Quants pacients necessitaran idarucizumab± ?

R. Aquest fàrmac el faran servir molts pocs pacients. En aquest any, només l’han emprat 108 pacients. Al nostre centre, l’hem emprat en dos pacients, un per sagnat i un altre que va haver d’entrar en quiròfan. S’estima que menys de l’un per cent dels pacients que prenen dabigatrán patiran complicacions que siguin susceptibles de necessitar idarucizumab± .

P. S’han observat efectes secundaris amb aquest agent reversor?

R. No s’ha vist cap reacció greu. Aquest fàrmac és un anticòs monoclonal que solament s’uneix a les molècules de dabigatrán i neutralitza el seu efecte anticoagulant sense interferir en la cascada de coagulació.

Crec que és important que els metges d’Urgències coneguin aquest fàrmac i el seu funcionament, i que disposin d’ell al seu centre o un centre proper. Es tracta d’un fàrmac que pot salvar vides i que contribueix a augmentar el perfil de seguretat de dabigatrán. Durant aquest primer any d’ús hem comprovat l’avantatge real que suposa comptar amb un agent de reversió.