E. B. Barcelona | martes, 11 de abril de 2017 h |

La dermatitis atòpica, que constitueix la forma d’èczema més freqüent, és una patologia dermatològica amb una elevada incidència tant en adults com en nens. El prurit és un dels símptomes més molests per als pacients i pot ser debilitant. Malgrat la bona eficàcia dels tractaments disponibles en l’actualitat, hi ha pacients amb un grau moderat-sever de la malaltia que no se’n beneficien.

Recentment, l’Agència Nord-americana del Medicament (FDA) ha aprovat el primer fàrmac biològic per al tractament d’aquesta patologia. Una innovació terapèutica dirigida precisament als pacients amb dermatitis atòpica moderada-severa que no milloren amb teràpies prèvies.

Pregunta. En què consisteix la dermatitis atòpica?

Resposta. Es tracta d’una malaltia inflamatoria de la pell. En aquests pacients es produeix una inflamació que pot ser més o menys extensa: des d’unes poques taques a pràcticament tota la pell vermella i desescamada. També es produeixen fissures, picor i lesions de gratat.

P. Les vies inflamatòries implicades són diferents a les vies que es veuen afectades en el cas de la psoriasi?

R. Efectivament, es tracta de mecanismes moleculars diferents. Ambdues tenen una base immunològica i genètica. En el cas de la dermatitis atòpica, els factors ambientals també poden influir. Pel que fa a la via immunològica, cal destacar el paper que exerceixen els limfòcits TH2. Aquestes són cèl·lules de la immunitat que donen lloc a la secreció de determinades citoquines, que, en aquesta patologia, són les interleuquines. I, entre aquestes, les que s’ha vist que exerceixen un paper més important en la dermatitis atòpica són la interleuquina 4, la interleuquina 13 i la interleuquina 31. Els limfòcits TH2 segreguen aquestes interleuquines, la qual cosa dóna lloc al procés inflamatori. Són cèl·lules que van a la pell, i causen el color vermell i la picor. En alguns pacients, la pell es torna fins i tot més gruixuda, en un procés que es coneix com liquenificació de la pell.

P. Quines repercussions presenta aquesta patologia per a la qualitat de vida dels pacients?

R. En els casos més greus, els pacients poden arribar a perdre molta qualitat de vida. Cal tenir en compte que la pell els pot arribar a picar molt, i com més extensa sigui la zona afectada, molt pitjor. Hi ha pacients que estan gratant-se constantment, la qual cosa interfereix en la seva son i pot provocar l’aparició de problemes psicològics com ansietat o depressió.

P. En la dermatitis atòpica, com pot ocórrer en la psoriasi, es poden veure afectades les articulacions?

R. No es produeix artritis, però sí que s’ha vist en aquests pacients que hi ha una major freqüència de processos al·lèrgics. La dermatitis atòpica no és un procés al·lèrgic, però aquests pacients presenten una major sensibilitat a sofrir al·lèrgies.

P. Quin és la incidència d’aquesta patologia a Espanya?

R. Les últimes dades indiquen que poden sofrir dermatitis atòpica entre el 10 i el 20 per cent dels nens i entre el 5 i el 7 per cent dels adults. Encara que la freqüència de casos de dermatitis atòpica severa no es coneix i és molt inferior a la global. D’altra banda, els dermatòlegs estem observant que els casos de dermatitis atòpica estan augmentant.

P. I quins factors podrien explicar que estiguin augment dels casos?, potser és que es diagnostiquen millor?

R. Segurament es degui al fet que, d’una banda, es diagnostica millor a aquests pacients i, d’altra banda, hi ha un augment real de persones afectades. Hi ha factors ambientals com la contaminació, el ritme de vida, l’excés de detergents que causen sequedat de pell o l’excés de neteja que podrien estar darrere d’aquest augment dels casos. Precisament, cada vegada es parla més de la hipòtesi de l’excés de neteja en les malalties immunològiques.

P. La FDA acaba d’aprovar dupilumab (Dupixent, de Sanofi), el primer tractament biològic dirigit a adults amb dermatitis atópica moderada o severa. Quins avantatges aporta aquest fàrmac?

R. Presenta una eficàcia molt alta. Els estudis mostren que, en pràcticament el 60 per cent dels pacients, es va aconseguir una reducció igual o superior al 75 per cent en la puntuació de l’Índex de Severitat i Àrea d’Èczema (EASI-75) des de l’inici de l’estudi. Entre els centres que han participat en l’estudi estan alguns espanyols, com el centre en el qual jo treballo.

És molt rellevant que es tracti del primer tractament biològic, i que és beneficiós per a aquells pacients que no milloren amb teràpies prèvies. A Estats Units, la indicació és per a aquells pacients en els quals ha fallat teràpia tòpica, com els corticoides o els inhibidors de la calcineurina. I la posología és de 300 mg cada dues setmanes. El fàrmac es presenta en una xeringa precarregada i el pacient pot autoinjectar-la de forma subcutània. En tot cas, a Espanya, esclar, caldrà esperar a l’aprovació per part de l’Agència Europea del Medicament per conèixer les indicacions.

Estàvem orfes de teràpies a llarg termini que no siguin immunosupresores. Els corticoides i la ciclosporina eliminen la picor, però no podem mantenir-los a llarg termini. Els riscos són majors que els beneficis. I dupilumab, que presenta un bon perfil de seguretat, es podrà emprar de forma contínua, que és el que ens interessa en una malaltia crònica com la dermatitis atòpica. Per això considero que podríem estar parlant d’un abans i després en el tractament de la dermatitis atòpica. Així mateix, hi ha una fase dels assajos clínics oberta per testar l’eficàcia d’aquest fàrmac a llarg termini.

P. Quins són les característiques més rellevants de dupilumab pel que fa al seu mecanisme d’acció?

R. Es tracta d’un anticòs monoclonal que bloqueja el receptor d’interleuquina 4 i per tant efectua una inhibició tant de la interleuquina 4 com de la 13.

P. Existeix la possibilitat que dupilumab tingui indicació pediàtrica?

R. Ja hi ha en marxa assajos clínics en aquest sentit, i s’aniran comunicant pròximament dades de treballs en fases 2 i 3.

LES FRASES

En els casos que són més greus, els pacients poden arribar a perdre molta qualitat de vida”

Dupilumab és el primer tractament biològic per a aquesta patologia i presenta una elevada eficàcia”