GM Barcelona | jueves, 01 de junio de 2017 h |

La societat mèdica científica Radiòlegs de Catalunya convoca pels dies 1 i 2 de juny de 2017 a Barcelona el seu setè Congrés, en un moment que l’especialitat s’ha convertit en determinant per l’abordatge de la malaltia oncològica, tant en la fase diagnòstica com de tractament.

Els radiòlegs catalans revisaran l’evidència més recent al voltant de la qüestió, amb un apartat específic pels assajos clínics oncològics, una discussió sobre els cribratges poblacionals, els informes estructurats en tècniques d’imatge i un debat on els protagonistes seran els pacients. A Catalunya es fan cada any més de 7 milions de proves d’imatge.

Els professionals de la radiologia reclamen el seu paper i es volen dirigir als pacients recordant que el radiòleg és un professional sanitari especialitzat, amb una formació d’alt nivell, i que forma part indispensable del sistema sanitari, facilitant proves d’imatge i fent-ne l’informe clínic, intervenint en processos que curen patologies, i decidint sobre equipaments tecnològics que cal incorporar. En paraules de la presidenta de Radiòlegs de Catalunya, Teresa Maristany, “contribuint al gran repte social de la lluita contra el càncer, des del coneixement científic i la recerca de nous camins diagnòstics i de tractament”.