M. B. Barcelona | lunes, 19 de diciembre de 2016 h |

La Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC), celebrada el dia 16 a la seu del Departament de Salut, va posar de manifest el moment clau de consolidació que viu aquesta institució. El CCPC és l’òrgan assessor que representa les entitats de pacients davant de l’Administració catalana i es va constituir fa quatre anys amb l’objectiu de donar veu als pacients (Twitter del CCPC: https://twitter.com/consellpacients?lang=es). “En aquesta legislatura, el CCPC ha quedat molt apoderat. Hi ha hagut una voluntat política de pujar-lo al màxim rang de participació”, va dir Antoni Dedeu, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). El Pla de Salut, va explicar Dedeu, “és un Pla centrat en les persones” i, en aquesta línia, va destacar que, el Pla d’Estratègia i d’Innovació (Peris) també ha inclòs les aportacions del CCPC. “Aquesta és una manera d’aportar valor en àrees on moltes vegades els pacients no pensarien que tenen la capacitat d’influir”.

Per la seva banda, Maria Josep Planas, directora d’Atenció a les Famílies de l’Hospital Sant Joan de Déu, va explicar fins a quin punt l’experiència de les famílies dels nens ingressats ha ajudat a transformar conceptes i maneres de fer dels professionals. “Les experiències de les famílies serveixen com a palanca de transformació”, va dir. L’equip de professionals d’aquest Hospital ha dissenyat una guia de bona pràctica per a “la primera notícia”.“L’hem desenvolupat pensant en els punts emocionals que s’han de tenir en compte quan el pacient rep segons quina notícia”, va dir Planas.

D’altra banda, les famílies també han participat en el disseny estructural d’una nova àrea de l’hospital. Planas va explicar que d’aquí a dos mesos s’inaugurarà aquesta àrea per a les famílies dels nens ingressats. “Teníem una premissa clara: que no semblés un hospital”.

Pel que fa als professionals, Cari Almazán, responsable en l’àmbit de l’Atenció Centrada en la Persona de l’AQuAS, va parlar del projecte Essencial. Un projecte, constituït l’any 2014, “que neix amb l’objectiu de promoure una pràctica clínica que eviti la realització de practiques que no aporten valor a la ciutadania”. Almazán va destacar les quatre etapes d’Essencial; identificació de pràctiques de poc valor, priorització de recomanacions, comunicació activa i avaluació de l’impacte. En aquest últim punt, va destacar Almazán, “es durà a terme un estudi d’avaluació d’impacte mitjançant la mesura del grau de coneixement de les recomanacions prioritàries i la seva adopció per part dels professionals”.

Pel que fa a les eines de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Míriam de la Flor, cap de servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, va explicar com des d’aquesta àrea han buscat finançament per crear un web nou. “Vam detectar que les pacients sortien amb molts dubtes de les nostres consultes. Vam buscar finançament i vam posar en marxa un web amb tota la informació i eines perquè les pacients puguin expressar i resoldre els seus dubtes”.