E. B. Barcelona | viernes, 10 de febrero de 2017 h |

Es compleixen ja dos anys des de la comercialització a Espanya de l’anticòs monoclonal alemtuzumab (Lemtrada, de Sanofi Genzyme) per a pacients adults amb esclerosi múltiple remitent recurrent (EMRR) amb malaltia activa definida per manifestacions clíniques o detectades per ressonància magnètica. Amb l’objectiu de compartir experiències amb aquest fàrmac, Sanofi Genzyme va organitzar la jornada “Dos anys junts”, en la qual van participar rellevants experts en aquesta malaltia.

Com va assenyalar Guillermo Izquierdo, cap de Neurologia i de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital Universitari Virgen Macarena de Sevilla, “l’arribada d’aquest fàrmac ha suposat un punt d’inflexió”. En aquest sentit, Xavier Montalban, director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), va destacar que una de les dades més rellevants sobre l’eficàcia del fàrmac és que els estudis mostren que el “38 per cent dels pacients milloren en la seva discapacitat”. Aquest concepte de “millora de la discapacitat”, que semblava gairebé un impossible fa uns anys, s’està començant a incloure com a objectiu secundari o terciari en alguns assajos. “Vem passar de parlar de brots a parlar de disminuir la progressió de la discapacitat —va comentar aquest expert—. Però, implícitament, acceptàvem que es produïa una progressió de la discapacitat. Ara, ja sabem que el 38 per cent dels pacients milloren de la discapacitat. No solament es frena la malaltia, sinó que estan millor”. Montalban també va posar l’èmfasi en la robustesa estadística d’aquest percentatge, “que s’obté de l’estudi CARE MS I, en el qual es va seguir fins al final a més del 90 per cent dels pacients”.

Per la seva banda, Rafael Arroyo, cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, va explicar que si deixa evolucionar l’EMRR, “aquesta patologia pot restar molta qualitat de vida, ja que pot deixar seqüeles neurològiques com pèrdua de força en braços i cames, falta de sensibilitat o trastorns de l’equilibri”. Referent a això, Arroyo va destacar que alemtuzumab ha demostrat “en estudis a curt, mitjà i llarg termini que pot millorar tots els aspectes relacionats amb la qualitat de vida dels pacients, com aspectes de la vida familiar, social i laboral”. Així mateix, Rierol va explicar que els efectes sobre la millora de la qualitat de vida dels pacients “es produeixen abans del primer any des de l’inici del tractament”.

Precisament, sobre l’administració d’aquest fàrmac, Montalban va remarcar que alemtuzumab s’administra per perfusió intravenosa durant cinc dies i, després, un any després, durant tres dies. Tant els estudis com l’experiència dels experts avalen la durabilitat de l’eficàcia del medicament. “Entre el 70 i el 80 per cent dels pacients no necessitaran res més fins a com a mínim sis anys després”, va comentar Montalban. Aquesta “durabilitat” és nova en el tractament dels pacients amb esclerosi múltiple, ja que la resta de les teràpies s’administren de forma contínua.

Tanmateix, Izquierdo va assenyalar que iniciarà un estudi per provar l’eficàcia d’aquest fàrmac en nens, “ja que el 5 per cent dels nous pacients tenen menys de 18 anys”. Per la seva banda, Montalban va confirmar que el seu grup ja té en marxa un estudi fase 1 amb alemtuzumab en pacients amb esclerosi múltiple primària progressiva, la forma més agressiva de la patologia.