GM Barcelona | miércoles, 05 de julio de 2017 h |

El Servei Català de la Salut (CatSalut), ja té preparat el dispositiu pel qual, durant l’estiu, reforça l’atenció primària i hospitalària de la xarxa sanitària pública de Catalunya, per poder atendre l’increment de demanda que es produeix en zones costaneres del país durant el juliol, l’agost i el setembre.

Enguany, aquest reforç es traduirà en disposar durant aquest mesos de fins a 464 professionals addicionals, la majoria -414- corresponents als equips d’atenció primària. Aquesta xifra global representa disposar, gairebé, de 100 professionals més que l’estiu passat, entre personal mèdic, d’infermeria i d’administració. Això representa un 27 per cent més que l’any passat –quan la dotació va ser de 366 professionals-, i un increment del 52 per cent des de l’any 2015.

En l’àmbit concret de l’atenció primària, les regions sanitàries de Terres de l’Ebre, Tarragona i Girona són les que reben la major part d’aquest increment de personal –un 73,8 per cent dels reforços-, consistent en 124 metges, 107 infermeres i 74 auxiliars administratius.

Pel que fa a l’atenció hospitalària, en l’adequació dels centres hospitalaris a l’activitat de l’estiu, s’ha establert enguany una disponibilitat mitjana del 88,1 per cent dels llits, una xifra superior a l’any passat, quan el dispositiu preveia mantenir oberts el 86,9 per cent dels llits.