GM Barcelona | viernes, 14 de julio de 2017 h |

Investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han desenvolupat una nova eina que permet establir la probabilitat de resposta al tractament preoperatori en pacients que tenen càncer de recte (CR) localment avançats.

Amb l’ajuda d’un microscopi de captura làser i eines d’anàlisis d’RNA, l’investigador Samuel Gonçalves, de l’Idibell, va caracteritzar diverses zones d’una sèrie de tumors, distingint entre les cèl·lules tumorals i les de l’estroma, el teixit que l’envolta. Comparant els resultats de l’anàlisi entre pacients que havia reposat i pacients que no, els investigadors van observar que les pròpies cèl·lules tumorals no presentaven diferències significatives. En canvi, l’estroma tumoral era molt diferent entre tots dos tipus de pacients, la qual cosa podia convertir-ho en una gran font de biomarcadors predictors. Concretament, i després d’un procés de refinament, van identificar cinc gens clau susceptibles de convertir-se en biomarcadors de la resposta al tractament.

“Una vegada teníem identificats els gens, vam traslladar els resultats a nivell proteic per dissenyar una eina immunohistoquímica econòmica, reproduïble i amb més rellevància biològica; també vam aconseguir reduir l’anàlisi a tan sols dues proteïnes de l’estroma, la fibronectina i el col·làgen 3”, destaca García-Molleví, que ha estat el líder de l’estudi.

Aquesta nova eina de predicció immunohistoquímica en càncer de recte ha estat validada en una cohort amb dades provinents de 36 pacients, aconseguint una probabilitat d’encert del 88 per cent quan el test és positiu, és a dir, quan prediu que el pacient no respondrà al tractament.